Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Nová řeka

Rozvodí Stará a Nová řekaNová řeka je dalším z pozoruhodných děl rožmberského regenta Jakuba Krčína. Vybudována byla v letech 1584–86 jako umělý kanál, který odváděl povodňovou vodu z Lužnice do Nežárky a chránil tak nedávno dostavěnou hráz rybníka Rožmberk před protržením.

Celá stavba v délce asi 13,5 km a šířce až 20 m byla dokončena během dvou let. Napájí také soustavu rybníků u Vitmanova (největší Ženich a Vdovec). Do Nežárky se Nová řeka vlévá mezi Stráží nad Nežárkou a Jemčinou. V minulosti po ní proplouvaly i vory. Dnes tudy splouvají lehké sportovní lodě.

Vodohospodářský význam

Hlavní vodohospodářský význam Nové řeky dnes spočívá i nadále především v ochraně hráze rybníka Rožmberk a tím i v ochraně celého dolního povodí řeky Lužnice před přívalovými vodami. Plně se tu prokázaly Krčínovy zkušenosti se zakládáním rybníků a souvisejících vodních děl, protože trasa Nové řeky nebyla po celou dobu její existence upravována.

Nominace do UNESCO

Nová řeka byla společně s dalšími význmanými památkami Třeboňska nominována v rámci Třeboňského rybníkářského dědictví do UNESCO. 

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Nová řeka, id: 5355 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 7.06.2006
Autor: Marie Košinová