Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí leží v třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky v nadmořské výšce okolo 410 metrů.

Město Veselí nad Lužnicí tvoří původně dvě samostatná města – Veselí a Mezimostí. Veselí bylo poprvé doloženo k r. 1259. Z majetku Rožmberků přešlo pak na krátkou dobu ke koruně královské. Roku 1362 je Karel IV. povýšil na město a obdařil právy, jaká měly České Budějovice. O Mezimostí je první zmínka z r. 1322 a na město bylo povýšeno v r. 1908.

O spojení obou měst, rozdělených pouze mostem přes Nežárku, se v minulosti často jednalo, bylo totiž zřejmé, že tento „sňatek z rozumu“ by byl rozhodně užitečný. Ke spojení však došlo nařízením až za okupace v r. 1943, kdy vznikl jeden městský celek nazvaný Veselí nad Lužnicí, německy Frohenbrück.

Centrem dnešního města je rozlehlé náměstí T. G. Masaryka ve Veselí s krásnou renesanční radnicí z 2. poloviny 16. stol. V jejím sousedství stojí neméně pěkný renesanční dům někdejšího primátora Martina Lomnického (čp. 111) ze 16. stol., s atikou s obloučkovými štítky, při restaurování ve 20. stol. opatřený novorenesanční sgrafitovou omítkou. Dům se nazývá také Weisův podle hudebního skladatele Karla Weise (1862–1944), který na okolních blatech sbíral lidové písně.

Od r. 1950 tu sídlí Blatské muzeum s hodnotnou regionální expozicí. Weisově památce je věnována pamětní síň. Zajímavý je také dům čp. 22 na západní straně náměstí se třemi renesančními štíty ze 16. stol., v němž bývala jedna z našich nejstarších poštovních stanic.

Výraznou dominantou města i celého okolí je farní kostel Povýšení sv. Kříže, který spolu s rozlehlou farní budovou tvoří zajímavý architektonic­ký celek.

Na Malém náměstí stojí kaple sv. Floriána z roku 1715. V roce 1862 byla přistavěna sakristie a věž, která je pozoruhodná svým tvarem. Čtyřboká část věže do výše hřebene střechy kaple přechází do osmiboké a je zakončena špičatou střechou. V 19. století byly obnoveny malby v interiéru.

Veselí nad Lužnicí je důležitou železniční a silniční křižovatkou.

Město má 3 části; kromě zmiňovaného Veselí a Mezimostí jsou částí města ještě Horusice, ležící čtyři kilometry jihozápadně od Veselí.

Jižně od Veselí nad Lužnicí se nacházejí rekreačně atraktivní Veselské pískovny.


Vznik: asi před rokem 1259
Rozloha:2956 ha
Počet obyvatel: 6581
Pošta: 391 81
Webové stránky: www.veseli.cz


Tip Třeboňska.cz:

Prohlédněte si a popř. navštivte mnohé tradiční, zajímavé TOP akce Veselí n. L. v roce 2019. 

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Veselí nad Lužnicí, id: 5403 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 2.01.2016
Autor: Marie Košinová