Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Akce v Chlumu u Třeboně - září 2012

Pozvánka na společenské akce do Chlumu Třeboně, konané v září 2012.

Akce Chlum u Třeboně – září 2012

Farnost Chlum u Třeboně

 • kostel Nanebevzetí P. Marie
  • mše sv. soboty 18.00 hodin
  • modlitba růžence – úterky 15.00 hodin
  • eucharistická adorace -čtvrtek 20.září 18.30 hodin

Sbor dobrovolných hasičů v Chlumu u Třeboně

Předvečer svátku svatého Václava

 • čtvrtek dne 27.9.2012 v 19­.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně
 • program
  • Vyzvánění zvonů
  • Svatováclavská legenda
  • Modlitba za národ
  • Svatováclavský chorál
  • Státní hymna
 • Srdečně Vás zve farnost Chlum u Třeboně.

4. ročník hasičské soutěže „Memoriál Františka Outlého“

 • pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hamr
 • 1. 9. 2012 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hamru.
 • Soutěž je zařazena do Velké ceny Třeboňska.
 • Na místě bude zajištěno občerstvení a bohatá tombola.
 • Přijďte nás podpořit!

Svatováclavské Jablkobraní
28. září od 9:00 hodin

 • Během dne budeme trhat jablka v obnovených alejích na výrobu druhého ročníku Lutovského moštu. Zároveň (pokud vše dopadne tak jak chceme), budeme vyhánět do alejí ovečky na poslední pastvu v letošním roce. Přijďte nám pomoci, podívat se na ovečky pořízené z finanční sbírky a využijte možnost natrhat si z alejí jablka na uskladnění.

27. října od 9:00 hod.

 • výsadba ovocného sadu místních odrůd.
 • Při loňské obnově alejí se ukázalo, že není možné koupit sazenice osvědčených místních ovocných odrůd. Rozhodli jsme se tedy ještě vysadit sad jabloňových semenáčků, které naroubujeme rouby z místních starých stromů a zachováme tak tyto odrůdy při životě pro další generace. Bude pak možné ze sadu brát rouby a vracet tak tyto odrůdy do místních zahrad. Staré odrůdy ovoce a vysokokmenné stromy se stávají opět velice populární, protože jsou odolné nemocem, jsou dlouhověké, nevyžadují tolik pěstitelské péče jako moderní pěstitelské tvary a jsou krásné.
 • Sad se bude sázet na pozemku u Kuželů vršku, kde sad býval, a který má o. s. Vespolek v pronájmu. Z Lutové se tam dostanete po žluté značce (podél lońských výsadeb, které jste s námi sázeli).
 • Lucie Ćernická, O.s. Vespolek

Více informací v Informačním středisku Městyse Chlum u Třeboně.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Akce v Chlumu u Třeboně - září 2012, id: 8299 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 7.09.2012