Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Destinace Třeboňsko o.p.s.

Destinace Třeboňsko je obecně prospěšná společnost, která vznikla k  1. srpnu 2008 za účelem prezentace, propagace a vytváření image Třeboňska jako atraktivní destinaci cestovního ruchu. Toto poslání naplňuje realizací různých projektů a hlavně provozem internetového portálu www.trebonsko.cz.