Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Ponědrážka

Obec Ponědrážka se nachází necelých 20 kilometrů severně od Třeboně. Název vesnice byl pravděpodobně odvozen od osobního jména Ponědrah, podobně jako u sousední vsi Ponědraže. Až do 20. století se užívalo názvu Ponědrážko, současná podoba názvu má ženský rod - Ponědrážka. V německých pramenech se setkáváme se zkomoleným názvem Poniedraschko.

Historie obce

Nejstarší písemná zmínka o Ponědrážce pochází z roku 1379 jako o součásti rožmberského panství. První jména zdejších hospodářů známe z kronik až z roku 1424, a¨z těchto jmen můžeme usoudit, že osídlenci byli češi.

Na přelomu 17. a 18. století se v těsném sousedství Ponědrážky stavěl rybník Schwarzenberg, který  stejně jako větší rybník Ponědrážecký měl pozitivní vliv na ráz  obce.

Na počátku 19. století byl v Ponědrážce zřízen železný hamr, rozšířený v letech 1854 - 56 o mlýn. v letech 1877 - 1878 byla postavena nová školní budova, která byla v roce 1999 přestavěna na obecní byty. V roce 1871 byla obnovena také návesní kaple s pozoruhodnými obrazy křížové cesty, která se stala dominantou obce. 

V druhé polovině 19. století dostalo novou podobu i řada hospodářských usedlostí, jejichž štíty byly upraveny ve stylu selského baroka. Právě pro dochovalý soubor objektů mimořádné architektonické kvality (z nichž některé jsou památkově chráněny) a pro dodnes patrný  půdorys dokládající středověké založení obce byla Ponědrážka prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Ponědrážka dnes

Vesnická památková zóna, jedna z nejmalebnějších obcí Třeboňska s dochovanými dvoulodními statky. Jsou zde krásné příklady zdobenější blatské architektury. Na návsi stojí udržovaná kaple s věžičkou, v obci je ještě několik malých kapliček, božích muk a křížků.

Ponědrážka je obklopena množstvím rybníků a zatopených pískoven; v okolí se nachází řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejznámější rybníky jsou Švarcenberk a Ponědražský, a rozsáhlá rašeliniště chráněná v NPR Ruda, PR Hovízna a Hliníř.

Obec je situována zcela mimo frekventovanější silnice, a proto je zde vládne klid a pohoda. Řídká zástavba chalup sloužících převážně k rekreaci, dodává místu idylickou a pohodovou atmosféru. 


Rozloha: 637 ha
Počet obyvatel: 99
Pošta: 379 01 Třeboň
Www: www.ponedrazka.cz

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Ponědrážka, id: 5479 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 31.12.2015
Autor: Marie Košinová