Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany

Město Borovany leží 15 km jihozápadně od Třeboně a 6 km severně od Trhových Svinů. Jsou již za hranicemi CHKO Třeboňsko, ale přesto jsou turisticky a cykloturisticky s Třeboňskem úzce propojeny. 

První zmínka o Borovanech je z r. 1186 a v r. 1564 se poprvé hovoří o městečku, které se městem stalo až v r. 1973. Od poloviny 13. stol. bylo v majetku landštejnské větve Vítkovců, později Rožmberků. Po vymření rodu Rožmberků roku 1611 panství zdědili Švamberkové. Jako účastníkům stavovského povstání jim však byl po necelých deseti letech majetek zkonfiskován. Nakonce Borovany patřily rodu Schwarzenberků.

Klášter a zámek Borovany

V r. 1455 byl v Borovanech založen klášter augustiniánů, jeden z prvních, které v Čechách vznikly v pohusitských válkách. Po zrušení kláštera v roce 1785 byla prelatura kláštera upravena Schwarzenberky na zámek. Součástí kláštera je pozdně gotický kostel Navštívení P. Marie s věží a presbytářem z 18. stol.

Dnes je klášter zrekonstruován a sídlí v něm infocentrum Města Borovany; a v areálu kláštera se konají v průběhu roku mnohé kulturní akce, výstavy, koncerty. Nejvýznamnější akcí je vždy na začátku léta Borovanské borůvkobraní.

Město Borovany

Další významnou stavbou v Borovanech je na náměstí budova radnice, postavená v polovině 17. století ve stylu zlidovělého jihočeského baroka; před vchodem je vidět  kamenný mezník z roku 1685, používaný k označení hranic klášterního majetku.

V parku na náměstí se nachází žulový pranýř z roku 1656, sousoší sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly z 30. let 18. století a z roku 1893 pomník Jana Žižky, který se narodil v nedalekém Trocnově.

Domy na náměstí jsou ukázkou zástavby venkovského městečka, spojují v sobě prvky vesnické i městské architektury. Malebný celek však narušily v minulých letech demolice a necitlivé přestavby.

Město Borovany žije bohatým kulturním životem; v průběhu roku pořádá řadu zajímavých kulturních i sportovních akcí. Navíc před několika lety postavilo pro veřejnost přírodní koupaliště Lazna.

Borovany patří do okresu České Budějovice.


Vznik: 1186
Rozloha: 4233 ha
Počet obyvatel: 3469
Pošta: 373 12
Www: www.borovany-cb.cz

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany, id: 5396 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.01.2016
Autor: Marie Košinová