Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Bezobratlí živočichové - Třeboňsko

Příroda Třeboňska se vyznačuje nebývalou pestrostí biotopů a s tím souvisí i bohaté druhové složení fauny bezobratlých. K nejcennějším biotopům oblasti patří přechodová rašeliniště s výskytem mnoha vzácných druhů. Na březích třeboňských rybníků a řek se vyskytují pestrá společenstva bezobratlých, která jsou dnes již v jiných oblastech České republiky vzácná.

Rašeliniště se vzácnou faunou bezobratlých

Třeboňská rašeliniště jsou svými podmínkami velmi blízká mokřadní severské tundře a najdeme zde druhy bezobratlých živočichů, které jsou úzce specializované pouze na tento ekosystém. Velká část těchto organizmů patří mezi takzvané glaciální relikty, což znamená, že se zde díky specifickým podmínkám udrželi od poslední doby ledové. V současnosti se tyto organismy kromě rašelinišť vyskytují pouze na horách anebo v pásmu tundry a tajgy.

K vzácným druhům bezobratlých, které jsou úzce navázané na rašeliniště, patří například různé druhy motýlů – modrásek stříbroskvrnný, žluťásek borůvkový, různé druhy píďalek a můr. Dále se zde vyskytují cenné druhy střevlíků, drabčíků, chrostíků, vážek či pavouků.

Teplomilné druhy bezobratlých

K dalším cenným oblastem Třeboňska z hlediska výskytu bezobratlých živočichů jsou malé stepní ostrůvky, které se nachází v písečných lokalitách okolo řeky Lužnice a na vyšších partiích štěrkových teras, které jsou většinou porostlé řídkými borovými lesy. Vyskytují se zde například cenné druhy motýlů, k nejvzácnějším patří okáč voňavkový. Dále se zde vyskytují teplomilné druhy kutilek, včel a vos.

Pestrá společenstva mokřadních ekosystémů

Pestrá společenstva bezobratlých živočichů vázaných na mokřadní ekosystémy najdeme na březích třeboňských rybníků či řek. I když se mezi nimi nachází i mnoho vzácných druhů, jejich význam spočívá především v množství jednotlivých druhů. Vyskytuje se zde řada druhů vážek, chrostíků, střechatek, pavouků či korýšů. Z motýlů je to například bělopásek topolový, batolec červený či ojedinělá populace bělopáska tavolníkového, která se v Čechách vyskytuje jen na Třeboňsku.

Zdroj: V textu byly použity informace z oficiálních webových stránek Správy CHKO Třeboňsko – www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Bezobratlí živočichové - Třeboňsko, id: 6177 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009