Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Cestou kolem rybníků

Dnes vás pozveme na východní stranu Borovan, která se netěší takové pozornosti našich vycházek a výletů jako strana západní. Na trase dlouhé necelých 8 kilometrů však můžete pozorovat mnoho zajímavých rostlin i živočichů a to jak divokých tak polodivokých a domácích. Okolí rybníků je pravým rájem divočiny. Na výpravu si však vezměte dlouhé kalhoty a pevné boty. Zejména úsek od železnice k hrázi rybníka Bašta mezi starou úvozovou cestou a polem rozkvetlé řepky bude náročnější na zdolání. Cesta není zatím moc vhodná pro cyklisty. Na trase budete míjet několik zajímavých míst:
 

1. Panely naučné stezky „Totalita rozděluje, demokracie spojuje“  – zastavení historicko vlastivědné naučné stezky vedoucí západní částí Borovanska. Dvoujazyčné panely vypráví o období spojeném s působením středoevropských totalitních režimů 20. století.  
 

2.  Stodola domu na Šišatě čp.77 prý bývala začarovaná. Za poskytnuté přístřeší potulní cikání podle pověsti očarovali stodolu kouzlem proti ohni. Stodola skutečně bez újmy přečkala vícero borovanských požárů a zanikla až stářím.
 

3. Areál „zámku“ – bývalého kláštěra, který byl založen v roce 1455 měšťanem Petrem z Lindy.
 

4. Pranýř – na pranýř se vyvěšovala dřevěná ruka s šavlí oznamující místní trhy. U pranýře se prý také museli veřejně zpovídat rodiče nemanželských dětí – vždy v den výročí jejich narození. Pranýř byl rovněž místem pro smiřování rozhádaných sousedů.
 

5. Rybniční soustava na vrcovském potoce byla budována postupně. Dnes je významným hnízdištěm vodního ptactva a domovem evropsky významného a kriticky ohroženého druhu – vydry říční. Rybníky jsou intenzivně využívány pro chov ryb, k rekreačním účelům nejsou vhodné.
 

6. Kamenný železniční mostek „kanál“ je pozůstatkem práce italských dělníků, kteří dokázali celý úsek železniční trati ČB – Velenice postavit během jediného roku (1868–1869). 
 

7. Železniční zastávka Hluboká na trati České Budějovice – Velenice. Ve správním území Borovan jsou železniční zastávky hned 4. Ze stanice Borovany se lze během 2,5 hodin dostat přímým vlakem do Vídně a na druhou stranu do Plzně.
 

8. Vedle plachých daňků v oboře zde na klidném místě mezi rybníky můžete obdivovat krotké muflony i přítulné ovečky.
 

9. Geologická stavba území bohatého na velice kvalitní spodní vody v těchto místech podmínila vznik artézských pramenů. Hladina spodní vody zde vystupuje výše, než je povrch půdy, a voda vyvěrá pod tlakem na povrch. Tyto vodní zdroje jsou jímány hlubokými vrty a jejich vodou je zásobována borovanská vodárna. V místech těchto vývěrů vznikají rašelinná prameniště se vzácnou květenou.
 

10. Zde jsme na okraji Národní přírodní  rezervace Brouskův mlýn – nivy i v rámci ČR vzácně volně  meandrující říčky Stropnice, kde zůstal zachován přirozený  komplex vodní,  mokřadní a luční vegetace s výskytem celé řady  vzácných a ohrožených  živočichů a rostlin včetně rašelinných společenstev.  V r. 1992 zde byl vyhlášen  nejvyšší stupeň ochrany na rozloze více než 138 ha.

Příloha k článku

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Cestou kolem rybníků, id: 5543 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 24.08.2005
Autor: Marie Košinová