Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Chlum u Třeboně - květen 2014

Pozvánka na společenské akce konané v Chlumu u Třeboně a okolí v květnu 2014.

Farnost Chlum u Třeboně

Kostel Nanebevzetí P. Marie

 • mše sv. – soboty 18.00 hodin
 • modlitba růžence – úterky 15.00 hodin

Dětská vikariátní pouť v Majdaleně

 • pondělí 12. května na téma : „Přátelství sv. Kláry a sv. Anežky České “.
 • Putování od kostela na Barboru.
 • Začátek v 9.00 hodin v kostele v Majdaleně.

Svatojánský večer

 • na návsi v Lutové – pátek 16. května v 19.30 hodin
 • program: zahájení u kapličky sv. J. Nepomuckého na návsi, připomenutí postavy tohoto světce, požehnání sochy, část rozverná – Akvabely – „Záchrana tonoucího“ (v podání SDH Hamr).

František Ferdinand d´Este a jeho vztah k chlumeckému kostelu

 • pátek 17. května v 19.00 hodin
 • při příležitosti letošního 100. výročí od vypuknutí 1. světové války,
 • možnost podívat se do kostela, v němž následník rakousko- uherského trůnu zanechal své stopy, slovem provází Dr. J. Válková.

Noc kostelů 2014

 • pátek 23. května od 19.00 hodin
 • program:
  • 19.00 hodin vyzvánění zvonů
  • 19.05 Mgr. Jiří Vácha: Zapomenutý lesk chrámových tkanin
  • 20.00 Nestát s rukama v kapse – vystoupení klavírního virtuosa Sergeye Perepeliatnyka proložené texty P.Mgr. Orko Váchy Ph.D., přírodovědce, kněz, teologa a pedagoga o tom, jak se porvat o budoucnost (v podání: K. Liškové, I. Dunn, MUDr. J. Válkové, Mgr. J. Šmejkala, Mgr. L. Angus, L. Šňupárkové ).
  • 22.00 Eucharistická adorace (s. Mgr. Jaroslavem Šmejkalem)
  • Vstup volný

6. Chlumský jarmark

Pozvánka na hasičskou soutěž

Sbor dobrovolných hasičů v Chlumu u Třeboně pořádá v sobotu 31. května 2014

 • 19. ročník soutěže mužů a žen v požárním sportu „O putovní pohár starosty městyse Chlumu u Třeboně“.
 • Soutěž je zařazena do Velké ceny Třeboňska v požárním útoku.
 • Akce se koná na hasičském cvičišti za Chalupami a začátek je ve 13.00 hodin.
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Chlum u Třeboně - květen 2014, id: 9280 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 2.05.2014