Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Chlum u Třeboně - říjen 2014

Pozvánka na společenské, kulturní, sportovní, církevní akce konané v Chlumu u Třeboně a okolí v říjnu 2014.

Kulturní akce – říjen 2014

Senior klub – pozvání

Všechny občany důchodového věku, kteří chtějí prožít příjemné říjnové odpoledne, zve Městys Chlum, Červený kříž a vedení Senior klubu, na oblíbené setkání, které se uskuteční ve středu 1. října 2014, od 16.00 hodin v prostorách restaurace Růženka. Věříme, že přijmete naše pozvání a přijdete v hojném počtu pobesedovat s přáteli při hudbě a občerstvení.

Běh kolem Hejtmanu

V sobotu 11. října 2014 jste zváni na tradiční atletickou akci – Běh kolem rybníku Hejtman

Pozvánka na besedu: Gruzie, Arménie a Náhorní Karabach

O zážitky z cesty po Gruzii po Náhorním Karabachu a Arménii se bude povídat v pátek 7. listopadu v restauraci Růženka v Chlumu u Třeboně. Včetně promítání fotografií.

Poutní mše v kostele Všech svatých v Lutové

Poutní mše svatá v lutovském kostele bude 1. listopadu 2014 v 15.00 hod. a po té modlitby za zemřelé na hřbitově.

Program farnosti Chlum u Třeboně

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Chlumu u Třeboně

 • mše svatá
  • sobota 11. října v 18.00 hodin
  • sobota 25. října v 18.00 hodin
 • modlitba růžence – úterky v 15.00 hodin
 • Prohlídky kostela mimo turistickou sezonu lze domluvit na tel.: M. Kučerová: 728 637 127 nebo MUDr. J. Válková 384 797 406 a 384 797 434 (min. počet zájemců – 10, dopor. vstupné 50 Kč).
 • V kostele lze zakoupit knihy, kalendáře, pohlednice.
 • K dispozici je turistické razítko.
 • Doprovodná výstava – dobové fotografie Chlumu a František Ferdinand dÉste. Umožněn je vstup na arcivévodskou oratoř.

Pozvánka na DĚTSKOU DIECÉZNÍ POUŤ

 • sobota 4. 10. 2014 Jindřichův Hradec
 • Pouť se koná pod záštitou starosty Jindř. Hradce Ing. Stanislava Mrvky.
 • Program je zaměřen na osobnost sv. Františka z Assisi; součástí bude i divadlo Víti Marčíka a aktivity na čtyřech stanovištích.
 • Přihlášky u Mgr. Ivy Hojkové (tel. 777 232 630).

Turnaj ve vybíjené na farním hřišti v Suchdole – 4. ročník

 • v neděli 12. října 2014
 • přihlášky u Mgr. Ivy Hojkové tel: 777 232 630 nebo farnostsuchdol(at)­seznam.cz

Více informací v Informačním středisku Chlumu

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Chlum u Třeboně - říjen 2014, id: 9512 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 30.09.2014