Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Destinace Třeboňsko o.p.s.

Destinace Třeboňsko o.p.s.
Rybářská 801,
379 01 Třeboň
tel: + 420 384 701 559
Mobil: + 420 725 582 305

Destinace Třeboňsko o.p.s. - logoDestinace Třeboňsko o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností 1. srpna 2008.

Destinace Třeboňsko o.p.s. bude poskytovat obecně prospěšné služby. Jednotlivé druhy těchto služeb budou poskytovány v rámci jednotlivých projektů  společnosti, jejichž obsah schvaluje, podmínky stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada.

Jednotlivé projekty budou zaměřeny na:

  • a)      prezentaci, propagaci a vytváření image Třeboňska, jako atraktivní destinace cestovního ruchu, zveřejňování informací pro stávající i nové návštěvníky Třeboňska, týkající se turistických cílů a tras, rekreačních možností, sportovních, kulturních a společenských akcí a nabídky služeb a produktů cestovního ruchu na Třeboňsku,
  • b)      zpracovávání analýz, koncepcí a strategií rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku a jeho jednotlivých oblastí, produktů a služeb a jejich prosazování, dále provádění marketingového výzkumu a vytváření, prosazování a kontrola marketingových strategií a plánů destinace Třeboňsko, 
  • c)      podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na Třeboňsku a subjektů jinak významných pro rozvoj cestovního ruchu na Třeboňsku, podporu rozvoje služeb cestovního ruchu, vzniku nových a inovace dosavadních produktů cestovního ruchu na Třeboňsku, 
  • d)      podporu a pořádání společenských, kulturních, turistických, sportovních a dalších akcí pro veřejnost, které přivádějí na Třeboňsko nové návštěvníky a vedou k tomu, že se návštěvníci na Třeboňsko vracejí, 
  • e)      ochranu památek kulturního, přírodního a smíšeného dědictví, tradic a jiného nehmotného dědictví, přírody a životního prostředí na Třeboňsku, na péči o ně, na jejich prezentaci a propagaci,   
  • f)        organizace a financování údržby jinak neudržovaných a z turistického, rekreačního, kulturního nebo sportovního hlediska významných objektů, vodních ploch a toků, území, pozemků, cest, stezek a tras na Třeboňsku; budování a udržování parků, míst a zařízení pro trávení volného času, pro sport a rekreaci, pro kulturní produkce, budování a udržování odpočívadel, turistických cest, stezek a tras na Třeboňsku.
  • g)      organizace a financování instalace, obnovy, údržby a oprav venkovních informačních a navigačních systémů na Třeboňsku. 

Podmínky poskytování služeb budou zveřejňovány v sídle společnosti a prostřednictvím internetu, na portále www.trebonsko.cz, který společnost Destinace Třeboňsko vlastní a provozuje.

Adresa sídla společnosti: Novohradská 224, Třeboň, PSČ 379 01.
Zakladatelem společnosti je ODEON a.s.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Destinace Třeboňsko o.p.s., id: 6076 , rubrika: Destinace Třeboňsko o.p.s.
Kategorie: , zveřejněn: 21.08.2008
Autor: Marie Košinová