Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Dvanáct rozhněvaných mužů - DP 2013

Dvanáct rozhněvaných mužů od autora Reginald Rose je další titul, na který jste zváni do Třeboně do Divadla J. K. Tyla v rámci divadelního předplatného 1. pololetí roku 2013.

Představení se uskuteční 8. dubna 2013.

  • Východočeské divadlo Pardubice
  • Hrají: Petr Dohnal, Josef Pejchal, František Švihlík j. h., Ladislav Špiner, Jan Musil, Radek Žák, Josef Vrána, Petr Kostka j. h., Jan Hyhlík, Pavel Novotný, Jiří Kalužný, Alexandr Postler, Jindřich Kratochvíl j. h.

Vstupenky si lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému města Třeboně

V justičním systému, kde o vině či nevině nerozhoduje soudce, ale porota, která má v rukou život či smrt obžalovaného, ztrácí postupně domnělé důkazy svou objektivitu a spíše než o činech podezřelého svědčí jejich interpretace o životě a povahách těch, kteří rozhodují. Zdánlivě jasný případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné pochybnosti. Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ najde jeden, jemuž tíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká na to, aby bylo možné vyřknout verdikt bez diskuse. Zdánlivě formální a zbytečná šance na obhajobu však vede k pochybnostem. Fakta ztrácejí svou jednoznačnost, jakmile padnou nové otázky či se objeví další souvislosti. Důkazy viny začínají svědčit pro nevinu. Souboj dvanácti mužů rozhněvaných pro pravdu, vlastní ješitnost, sobectví, etické i přízemní egoistické zájmy obrací naši pozornost od obžalovaného k životům a povahám těch, kteří soudí a kteří nejen, že nejsou bez viny, ale kterým nechybí mnoho, aby svévolně „hodili kamenem“. Dvanáct povah bylo vzorkem společnosti v době, kdy ve filmovém zpracování dramatu hrál Jiří Voskovec, a je jím i dnes, kdy se pod vlivem zrelativizovaného poměru k pojmům, jako je dobro či pravda, přiklání filosofický postoj většiny na stranu cynického pragmatismu a k sociálním předsudkům na úkor tradičních hodnot solidarity, odpovědnosti za druhé a pomoci bližnímu.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Dvanáct rozhněvaných mužů - DP 2013, id: 8473 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 19.03.2013