Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Expozice Jan Žižka a husitství

Muzeum Památníku Jana Žižky z Trocnova nabídne od června 2015 (otevření expozice 19. 6. 2015) zcela novou expozici věnovanou Janu Žižkovi a husitství. Jako součást expozice zde vznikne značená naučně-vzdělávací stezka areálem Památníku.

Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. Leží šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, uvnitř pomyslného čtyřúhelníku o vrcholech – Borovany, Trhové Sviny, Strážkovice a Ledenice. Ze všech těchto bodů se dá dojet do Trocnova autobusem nebo vlakem.

Prohlídka trocnovského areálu zabere necelé 2 hodiny, přičemž se doporučuje začít v muzeu s expozicí věnovanou Janu Žižkovi a celému období husitství. Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

Značená trasa vede kolem základů Žižkova dvorce, odkrytých při archeologických výzkumech v padesátých letech dvacátého století, dále kolem základů Mikšova dvorce (Žižkova strýce), odkrytých ve dvacátých letech a pak pokračuje po hrázi Grandlového rybníka k údajnému místu Žižkova narození, označenému prostým kamenným památníkem z roku 1908. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960.

Vlastní dvorce měnily majitele světské i církevní. Ve čtrnáctém století byl původní dvorec rozdělen na dva zemanské statky, které spolu se dvěma lány polí tvořily trocnovskou vesničku. Výstavbou se trocnovské dvorce podobaly větším selským statkům a nepůsobily dojmem šlechtických sídlišť. Budovy byly dřevěné, kryté šindelem a došky.

Kolem roku 1680 došlo k rozboření trocnovských dvorců a borovanský augustiniánský klášter zde zbudoval dvůr nový. Zbytky původních dvorců byly zasypány a čekaly až do počátku dvacátého století, kdy byly při archeologických výzkumech znovu odkryty. Nálezy pocházející ze čtrnáctého až sedmnáctého století, jsou rovněž součástí muzejní expozice.

Odkaz na náš druhý článek Památník Jana Žižky z Trocnova.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Expozice Jan Žižka a husitství , id: 9942 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 3.06.2015
Autor: Marie Košinová