Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Halámky

Obec Halamky leží v CHKO Třeboňsko, 25 km  jihovýchodně od Třeboně  podél státní silnice Praha – Vídeň. Nadmořská výška 460 m n. m. 

Halámky patří do oblasti zvané Vitorazsko  (rakouské označení  Waldviertl). Vitorazské obce na pravém břehu řeky Lužnice,  patřily po mnoho staletí uherské a rakouské šlechtě, a proto jsou spojeny s národnostní otázkou. Halámky patří vt éto oblasti mezi mnohé osady, kde si lidé - přestože územně do roku 1920 náleželi k Rakousku, zachovali po celé období  češtinu jako mateřský jazyk.

Halamky jsou relativně mladé; osada v původní lesnaté krajině byla pravděpodobně založena dřevaři a uhlíři v roce 1730. Později si místní obyvatelé přivydělávali pletením košíků, opálek, výrobou šindele a pálením dřevěného uhlí.Od roku 1921 počet obyvatel v Halámkách začal klesat, ale přesto až do roku 1938 byl v obci čilý společenský život; byla postavena nová školní budova, Pomník padlých v 1. světové válce, budova Obecního úřadu. 

Po roce 1945 se život v obci Halámky výrazně změnil. Obec ležela v ochranném pohraničním pásmu a pomalu vymírala. Novou pracovní příležitostí bylo až v roce 1967 rozhodnutí a příprava k těžbě písku a výrobě mletých živců.

Obec získávala dotace z fondu pro pomoc méně rozvinutým oblastem, které se v 60. až 80. létech poskytovaly pohraničí, ale přesto přesto počet obyvatel stále klesal. Určité oživení nastalo až po roce 1990, kdy se otevřely hranice a Halámky se staly důležitým hraničním přechodem do Rakouska. Jedná se o silniční Hraniční přechod Halámky / Nagelberg.

Obec je poměrně roztáhlá, mnohé domy stojí samostatně podél cesty;  přibývají i novostavby. Za povšimnutí stojí návesní kaple. Obecní úřad nedávno zajistil opravu této kapličky a kolem stavby dnes rostou mladé lípy, které  vysadili místní zastupitelé  u příležitosti 21. století.
 

Na západní straně obce se rozléhá přírodní rezervace Horní Lužnice.

Zajímavost: Vlastní obec je dle místních občanů rozdělena dle polohy vzhledem k protékající Lužnici   na dvě části: Hořejšek a Dolejšek. 


Vznik: 1730
Rozloha: 690 ha
Počet obyvatel: 184
Www: www.halamky.info

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Halámky, id: 5478 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 20.12.2015
Autor: Marie Košinová