Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan

(1535 Kolín – 1604 Sedlčany)

Jakub Krčín byl jedním z nejslavnějších českých rybníkářů. Velkou část svého života byl ve službách rožmberků a v těchto funkcích se zasloužil se o hospodářský rozkvět rožmberského panství.

Ve výstavbě rybníků na Třeboňsku navázal na Štěpánka Netolického, mnoho rybníků zbudoval či rozšířil. Roku 1571 založil rybník Nevděk (dnešní Svět), kvůli kterému nechal zbourat část Třeboně. Od roku 1584 pět let budoval největší rybník Rožmberk, nacházející se přímo na Lužnici. Za účelem jeho ochrany byla současně s jeho výstavbou vytvořena Nová řeka, převádějící povodňové průtoky Lužnice do Nežárky.

Životopis Jakuba Krčína

Jakub Krčín pocházel z Polep u Kolína nad Labem, studoval pražskou Karlovu universitu. Po studiích působil na panství Viléma Trčky z Lípy, poté vedl od roku 1559 hospodářství kláštera v Borovanech. Roku 1561 vstoupil do služeb největšího a nejmocnějšího šlechtice v zemi, Viléma z Rožmberka a o rok později se stal purkrabím na Krumlově. Roku 1569 ve věku 34 let byl jmenován regentem všech rožmberských panství.

Krčín horlivě usiloval o zvýšení výnosu rožmberského hospodářství, stavěl dvory, pivovary a ovčíny. Největší pozornost však soustředil na rozšíření třeboňské rybniční soustavy.

Roku 1570 zahájil odvážnou stavbu Nevděku (později nazvaného rybník Svět), 1571 Spolského rybníka, 1574 rozšířil Opatovický, 1577 postavil Potěšil a rozšířil Naději a Skutek, 1580 rozšířil Dvořiště a Záblatský.

Ke stavbě svého životního díla, mohutného rybníku Rožmberk, přistoupil Krčín roku 1584. Práce trvaly 6 let, bylo přemístěno 750 000 m3 zemin a zátopa činila 1000 ha. V roku 1588 byly rozšířeny rybníky Vlkovický a Horusický. Rybník Rožmberk byl dokončen r. 1589. Toho roku opustil Krčín rožmberské služby a odstěhoval se na svůj statek Sedlčany, kde roku 1604 zemřel.

Svým dílem Krčín završil zlatý věk rožmberského rybníkářství.

V Krčínově díle vrcholí vývoj stavební techniky starého českého rybnikářství. Všechny zprávy, které se o Jakubu Krčínovi zachovaly, svědčí o jeho houževnatosti. Jeho práce jsou nadměrně masivní a těžké, byly velice drahé a získané rybníky jsou málo úrodné. Po ekonomické stránce se tak Krčín nevyrovnal svému předchůdci Štěpánkovi. Dnes vidíme, že vynikl spíš jako odvážný stavitel, než jako uvážlivý rybniční hospodář.

V Třeboni je Krčín připomínán deskou na domě č. p. 114 v Krčínově ulici, a jeho socha shlíží z kamenného podstavce na hrázi rybníka Svět.

Komentáře
Celkem 4 komentáře, poslední přidán 24.11. 2017 14:03

EtyYouTuber 30.10. 2012 14:43 Odpovědět
Ahoj zdravím vše protože z Jakuba Krčína a jeho výtvorech mám dělat referát do 7.třídy na základní škole na přirodopis
tak sem píšu že mi tyto informace velmi pomůžou
děkuji
verca 17.03. 2015 12:19 Odpovědět
Dobrý den tato stránka je suprová je tu vše o Jakubovi Krčínovi… Moc se mi tato stránka líbí budu jí navštěvovat pořád… :) :) S pozdravem Verunka Kristlová…
Verča 08.03. 2016 15:29 Odpovědět
Ahoj tato stránka je boží doporučuji.
Misa 24.11. 2017 14:03 Odpovědět
Věra Johanka měla děti jak se jmenovaly?

Konec výpisu článku Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, id: 5309 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2005
Autor: Marie Košinová