Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Karel Weis

Karel Weis
(1862–1944)

Karel Weis je hudební skladatel, který žil v letech 1862 - 1944. Byl to významný  český hudební skladatel, sběratel lidových písní a folklorista. 

Přestože žil a působil v Praze, měl blízký vztah k lidové tvorbě. je autorem několika oper a operet, ale přesto se stalo jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem souborné velké vydání lidových písní Český jih a Šumava v lidové písni. Je to  monumentální patnáctisvazkové dílo, které je výsledkem jeho skoro padesátileté sběratelské a konzervační práce.

 


Hudební skladatel jenž se po četných úspěších světových a mnohých zklamáních uchýlil k práci národopisné, která u něho s přibývajícími léty zatlačila ambice skladatelské. Na pražské konzervatoři studoval lesní roh a housle, absolvoval varhanickou školu a později soukromě studoval skladbu u Zdeňka Fibicha. Byl umělcem širokého záběru, skládal komorní a symfonickou hudbu, opery a operety, byl folkloristou a výsledkem jeho sběratelské činnosti je patnáctisvazkové dílo Český jih a Šumava v písni. Jeho nejznámnějšími operami jsou Viola (na námět Shakespearova Večera tříkrálového) a Lešetínský kovář. Opera Der polnische Jude, Polský Žid, složená na německé libreto, byla považována za německé dílo a Národní divadlo její uvedení odmítlo a postoupilo práva tehdejšímu Novému německému divadlu v Praze.

 

Pamětní síň má, jako sběratel jihočeských písní, v Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí. Budova muzea ve Veselí nad Lužnicí je pojmenováno po Karlu Weisovi, tzv. Weisův dům. V muzeu se nachází jeho pozůstalost, která je uložena v 85 kartonech a čítá několik tisíc dopisů, not, fotografií, výtvarného umění ...

 

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Karel Weis, id: 5312 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2005
Autor: Marie Košinová