Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Kostel sv. Václava Lomnice nad Lužnicí

Kostel sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí byl založen v roce 1359 Vilémem ml. z Landštejna (vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř Českého království) původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla. Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys, s rozvrhem lomené a parabolické křížové klenby presbytáře s opěráky. Strop lodi byl zřejmě podobně jako dnes plochostropý, pravděpodobně s dřevěným trámovým stropem.

Za Oldřicha z Rožmberka byla hradní tvrz zbořena (1459) a zachována zůstala pouze kaple, která i v pozdějších dobách, de facto do současnosti, musela odolávat nepřízni osudu (jako požáry města a války nebo i úřední rozhodnutí). Potřebné opravy kaple zajišťovala především obec, která objekt kostela s vybavením dokonce raději koupila v dražbě v roce 1787 do „tichého“ vlastnictví, neboť byl v rámci „josefinských reforem“ byl navržen ke zrušení.

Rozsáhlejší úpravy kostela byly zřejmě uskutečněny po třicetileté válce, která způsobila ve městě značné škody. Uváděna jsou data 1635 nebo 1645. V té době bylo změněno původní zasvěcení na zasvěcení sv. Václavu. Vybavení kostela novými oltáři z dílny českobudějovického stolaře a řezbáře J. M. Schwarzmaiera bylo městskou radou zadáno roku 1658.

Začátkem 19. st. se plánovala zásadní oprava kostela dle stavitele Spiesse. Současně však byla „úředně“ zvažována i jeho demolice nebo adaptace na špitál či jiné využití pro účely obce (sýpka, požární zbrojnice). V roce 1834 proběhly nejnutnější opravy udržovacího charakteru. K řádně opravě došlo až v r. 1862. Provedlo se vyzdvižení nového krovu nad presbytářem, rozsáhlejší opravy omítek, nové okenní rámy a dveře, nová dlažba. Tehdy byla patrně stavebně propojena předsíň se sakristií při jižním průčelí, včetně vložením schodiště na emporu s varhanami.

V dalších let nebyl kostel významněji opravován a v roce 1953 byl konstatován jeho „bědný stav“. V roce 1957 byly snahy obce o jeho opravu ukončeny konstatováním, že kostel „jako živý církevní objekt není památkově chráněn“.

Teprve na počátku 90. let, v podstatě v době, kdy byl již na kostel vydán demoliční výměr, na základě intervence lomnické veřejnosti byla provedena oprava střechy jako jeho nejnutnější záchrana. Současně byla snesena přístavba při jižním průčelí a snížena sakristie o oratoř.

V roce 1999 bylo obcí zadáno vypracování projektové dokumentace na zásadní opravu a rekonstrukci objektu kostela včetně barokního oltáře a varhan pro výstavní a koncertní účely. Současně byly obcí provedeny terénní úpravy přiléhajícího prostoru Václavského náměstí včetně nasvětlení kostela.

Slavností otevření opraveného kostela proběhlo 28.10.2005 a od té doby jsou v obnovené gotické kapli organizovány koncerty a výstavy.

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Kostel sv. Václava Lomnice nad Lužnicí, id: 7001 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 11.05.2010
Autor: Marie Košinová