Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Krabonoš - kostel sv. Jana Křtitele

Při svých toulkách jižním Třeboňskem si nenechte ujít návštěvu osady Krabonoš. Dominantou této zaniklé obce je kostel sv. Jana Křtitele, který beze slov hovoří o barbarském přístupu komunistického režimu k památkám, které nám zanechaly minulé generace. 

Krabonoš se nachází 33 km jihovýchodně od Třeboně. Je místní částí 1,5 km vzdálené obce Nová Ves nad Lužnicí. 

Zaniklá obec Krabonoš

Krabonoš leží pouhých 1,5 km od česko-rakouské státní hranice, a proto byl roku 1950 pojat do vojenského pohraničního pásma. Následné vysídlení a zbourání téměř všech objektů vyvrcholilo zalesněním celého území. Z mapy vymizel i název vesnice, protože byla sloučena se sousední Novou Vsí nad Lužnicí.

Jediným pozůstatkem původní zástavby vesnice ulicovitého typu, vinoucí se podél řeky Lužnice, zůstal dodnes farní kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli, s farou.

Kostel sv. Jana Křtitele v Krabonoši

Kostel byl založen patrně již ve 13. století a od roku 1419 je uváděn jako farní. Jeho stáří dokládá i dodnes zachovaný transfer středověké omítky s fragmentem malby sv. Jana Křtitele. Fara přiléhající ke kostelu má patrně pozdně gotický původ. Současnou klasicistní podobu dostala zřejmě po požáru roku 1807. Budova přestála i další požáry v letech 1860 a 1876 a dokonce obě světové války.

Osudným se této stavbě stal rok 1954, kdy se ve velmi dobrém stavebním stavu dostala do rukou příslušníků pohraničního útvaru, kteří ji nechali chátrat.

Od roku 1981 se neúspěšně řešil havarijní stav již nevyužívané budovy. Památka dále chátrala, nepodařilo se jí obnovit a její stavebně-technický stav je dnes katastrofální a zcela beznadějně vyhlížející.

V roce 2011 byl podán návrh Obecním úřadem Nová Ves nad Lužnicí o zrušení památkové ochrany budovy fary. Zatímco v roce 2005 byly ještě nad budovou fary poškozené střechy, v průběhu 2 let došlo k totálnímu zřícení, a opravy, s kterými se započalo, byly z důvodu katastrofálního stavu zdiva, neúspěšné. Proto byla u fary v roce 2012 sejmuta památková ochrana.

U kostela byla opravena střešní krytina a jižní průčelí. Další opravy od roku 2013 nepokračovaly. Omítky ostatních průčelí s barkními a gotickými vrstvami nadále degradují, chybějící výplně otvorů jsou provizorně uzavřeny sítěmi, v interiéru až na nepatrnou část chybí podlaha z kamenných ploten...

V roce 2014 byla u tohoto kostela velká dětská pouť s názvem "Buďme živými kameny my".  V tomto roce také farnost spadla pod správu Třeboně. Od té doby došlo k mírným úpravám interiéru a občas je v kostele  bohoslužba;  poutní mše  se každoročně koná na svátek patrona tohoto kostela, svatého Jana Křtitele.

Kostel se nachází na cyklistické naučné stezce Paměti Vitorazka

Příloha k článku

 Krabonoš - zamyšleníKrabonoš - zamyšlení [213.4 kB]

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Krabonoš - kostel sv. Jana Křtitele, id: 11528 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 23.01.2018
Autor: Marie Košinová