Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Kvalita tržních kaprů

V rámci neustálého rozvoje našeho serveru a v reakci na vaše četné žádosti Vám vycházíme vstříc – celý měsíc se budete na našich stránkách setkávat s články o rybách.

A protože Vánoce se kvapem blíží, budou to články o konzumaci ryb, jejich úpravě a zdravých účincích na náš organismus. Dále se dozvíte, jak správně rybu zabít, vykuchat a uskladnit nebo kde koupit toho nejchutnějšího kapra z Třeboňských rybníků. Rozhodně byste neměli zapomenout na naši rybí kuchařku.

Přejeme příjemné čtení a dobrou chuť.

Kvalita tržních kaprů produkovaných v chovných rybnících ČR

Pracoviště Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech se od r. 1974 zabývá sledováním hygienické kvality tržních ryb produkovaných v rybnících na území ČR.

Pozornost je zaměřována především na rybníky, které se rozhodujícím způsobem podílejí na celkové produkci ryb v ČR a dále na rybníky, které zachycují komunální, případně jiné odpadní vody (např. z potravinářského průmyslu apod.). Z toho vyplývá, že hlavní pozornost byla zaměřena na rybníky, u kterých se předpokládalo možné zatížení. V rybím mase a jedlém podílu vnitřností byly sledovány kovy (zejména rtuť, olovo, kadmium, perzistentní organické polutanty – zvláště rezidua pesticidů a průmyslových kontaminantů, např. DDT a jeho metabolity, izomery HCH, PCB, HCB a OCS). Do sledování byly zahrnuty rybníky jižních, západních a východních Čech, dále rybníky severní a jižní Moravy.

Na základě tohoto rozsáhlého třicetiletého sledování lze jednoznačně konstatovat, že hygienická kvalita tržních kaprů pocházejících z rybníků na území ČR je na vysoké úrovni a vždy splňovala a splňuje nejvyšší přípustná množství daná příslušnými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR a v současné době též direktivami EU.

Závěr: Z dlouhodobých výsledků provedeného monitoringu jednoznačně vyplývá, že konzumace tržních kaprů z rybníků na území ČR je bezpečná. Tento závěr rovněž potvrzují výsledky monitoringu prováděného Státní veterinární správou ČR. Zmíněné výsledky jsou k dispozici na webových stránkách této instituce (www.svscr.cz).

Pozn.: Výše uvedené se týká pouze kvality tržních kaprů produkovaných v chovných rybnících na území ČR. Jiná situace může nastat při hodnocení kvality masa ryb (včetně kaprů) importovaných do ČR z jiných zemí a kaprů odlovených na volných vodách (zejména v lokalitách pod průmyslovými aglomeracemi).

Prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Kvalita tržních kaprů, id: 5633 , rubrika: Rybaření a Rybářství
Kategorie: , zveřejněn: 25.11.2005