Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Lázeňský cestovní ruch na Třeboňsku

Strategie rozvoje cestovního ruchu Třeboňska z roku 2005 určila jako jednu ze základních oblastí dalšího rozmachu turismu v regionu lázeňství. Třeboňské lázeňství má tradičně vysokou úroveň lékařské péče, kapacity třeboňských lázeňských domů jsou však celoročně téměř stoprocentně obsazené. V posledních letech roste zájem o rekondiční ozdravné pobyty, zaměřené na prevenci, wellness a relaxační programy. V tomto ohledu jsou třeboňské lázně teprve na počátcích svého rozvoje.

Koncepce turistického rozvoje navrhuje:

  • podpořit vznik dalších lázeňských zařízení (vybudovat nové lázně, rozšířit kapacitu stávajících)
  • vybudovat další lázeňskou infrastrukturu (lázeňskou kolonádu, rozšíření sítě vycházkových tras, zřídit dopravu propojující lázeňské domy a turistické atraktivity atd.)
  • zaměřit se na změnu ve složení návštěvníků lázní (orientace na klienty zahraničních zdravotních pojišťoven apod.)
  • rozšířit nabídku aktivit pro lázeňské hosty (rozšíření kulturních, sportovních a společenských ak­cí)
  • vytvořit kvalitní marketing, zacílený na potenciální lázeňské hosty (aktualizované webové stránky lázeňských zařízení, spolupráce s tuzemskými i zahraničními CK, prezentace na veletrzích)

Lázeňství je obor náročný na pracovní síly a jeho další rozvoj může znamenat pro region mimo jiné vyšší zaměstnanost. Navíc je příkladem ekologicky šetrného využití přírodních zdrojů a má šanci přispět ke zlepšení životních podmínek tohoto místa.

 

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Lázeňský cestovní ruch na Třeboňsku, id: 5706 , rubrika: Lázně Třeboň
Kategorie: , zveřejněn: 28.02.2006