Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Lázně Třeboň - zájezdy prosinec 2012

Pozvánka na prosincové zájezdy, které připravilo kulturní oddělení třeboňských lázní pro všichny zájemce o poznávací zájezdy.

Poznávací zájezdy v prosinci 2012

sobota 1. prosince: ČESKÝ KRUMLOV

 • 350 Kč, senior 330 Kč
 • polodenní poznávací autokarový zájezd
 • prohlídka historické části města : památka UNESCO
 • návštěva HRADNÍHO MUZEA
 • doprava autokarem, prohlídka města, vstupné do zámku

neděle 2. prosince: ADVENTNÍ STEYR

 • 550 Kč
 • celodenní poznávací autokarový zájezd s vánoční tématikou
 • SV. FLORIÄN: zastávka v barokním klášteře od J. Prandtauera
 • STEYR: prohlídka HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA: náměstí, radnice, gotický kostel, kostel Sv. Mikuláše a soutok řek
 • ZÁMEK: návštěva vánočního trhu
 • JEŽÍŠKOV: barokní poutní kostel a návštěva nejstarší Vánoční pošty v Rakousku a Výstavy betlémů

sobota 8. prosince: JINDŘICHŮV HRADEC

 • 300 Kč, senior 270 Kč
 • polodenní poznávací autokarový zájezd
 • prohlídka historické části města
 • návštěva MUZEA – Krýzovy jesličky
 • doprava autokarem, prohlídky dle programu, vstupné,

neděle 9. prosince: ADVENTNÍ VÍDEŇ

 • 590 Kč, cca 10 Eur
 • celodenní poznávací autokarový zájezd
 • prohlídka HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA: Hofburg –císařské sídlo habsburských panovníků, Radnice, Parlament, Universita, Pomník Marie Terezie, Kostel Sv. Petra, Katedrála Sv. Štěpána – gotická stavba ze 14. století, 137 m vysoká věž, Symbol Vídně
 • návštěva UMĚLECKO HISTORICKÉHO MUZEA – vstupné 10 Eur
 • návštěva VÁNOČNÍHO TRHU u Radnice
 • dopravu autokarem, prohlídky dle programu,

  cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK

neděle 16. prosince: ADVENTNÍ SALZBURG

 • 750 Kč + 10 EUR
 • celodenní poznávací autokarový zájezd
 • prohlídka historické části města, které je pro množství památek nazýváno „Římem severu“ a zároveň je rodištěm hudebního skladatele W. A. Mozarta
 • návštěva VÁNOČNÍHO TRHU
 • návštěva PEVNOSTI HOHENSALZBURG, vstupné cca 10 Eur
 • doprava autokarem, prohlídky dle programu, cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK

U všech zájezdů je v ceně doprava autokarem, prohlídky dle programu, cestovní pojištění, průvodce a pojištění CK.

CK GEOTOURIST je pojištěna ve smyslu zákona 159/1999 Sb u GENERALI POJIŠŤOVNY a.s.

Informace o odjezdech, kontakty

Odjezdy:

 • celodenní výlet: 08:00 hodin – Lázně Aurora, 08:10 hodin – Bertiny lázně
 • polodenní výlet: 13:00 hodin – Lázně Aurora, 13:10 hodin – Bertiny lázně

Přihlášky a platby zájezdu v INFOCENTRU Lázní Aurora, Bertiny lázně čtvrtek do 16:00 hodin před každým zájezdem. Zájezd se uskuteční při 30 platících účastnících.

Kontakty:

 • Infocentrum Lázní Aurora: 384 750 127
 • Kulturní oddělení Bertiných lázní: 384 754 455

Navštivte program lázní v Třeboni.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Lázně Třeboň - zájezdy prosinec 2012, id: 8413 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 14.11.2012