Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Lesní hotel Peršlák, zaniklá ves Nové Mlýny

Snad žádný zdatnější cyklista – návštěvník Třeboňska si nenechá ujít cyklonávštěvu lesního hotelu Peršlák, který se nachází u východních hranic CHKO Třeboňska.

Zajímavé je i okolí Peršláku, např. pozůstatky zaniklé vesnice Nové Mlýny a nejsevernější bod Rakouska.

U Peršláku na nás dýchne historie, která sahá až do 12. století. A mimochodem: zde prý v roce 1419 místní mlynář schovával Jana Žižku.

Zaniklá vesnice Nové Mlýny

Nejstarší historie vesnice spadá do období německé kolonizace na přelomu 12. a 13. století, neboť roku 1175 daroval hrabě Konrád z Raabsu část svého majetku v okolí dnešní Nové Bystřice řádu Johanitů (Maltézští rytíři). Mniši zde okolo roku 1359 založili rybník, který spolu s vesnicí získal jméno podle mlýna, který zde byl postaven během třicetileté války v roce 1635 na místě staršího dřevěného.

Po staletí zde žili česky a německy mluvíci obyvatelé v pohodě vedle sebe, ale v roce 1938 bylo zdejší území přičleněno k velkoněmecké říši a tím odtrženo od Československé republiky.

Ještě na konci 2. světové války měla ves asi 10 domů s přibližně 50 převážně německými obyvateli. Na jaře 1945 přišel konec války a další zlom ve vývoji čs. pohraničí. Obyvatelé Nových Mlýnů byli vysídleni běhěm tzv. divokého odsunu dne 28. května 1945.

Na počátku 50. let 20. století se česko-rakouská hranice začala proměňovat v tzv. železnou oponu. Znamenalo to přesídlit všechno civilní obyvatelstvo ze zakázaného pásma dále do vnitrozemí. Vývoj vesnice byl ukončen. V roce 1953 byla definitivně srovnána se zemí.

Lesní hotel Peršlák

Budova Lesního hotelu Peršlák byla postavena ve dvacátých letech minulého století a sloužila jako finanční stráž ČR. V období druhé světové války zde bylo ubytováno německé vojsko. Po roce 1945 je opět vystřídala posádka finanční stráže. Roku 1951 se zde usadily jednotky pohraniční stráže (PS) a bohužel se zdržely až do roku 1989. Jelikož se „Rota Peršlák“ nacházela mimo dosah hlavních komunikací, nenastaly zde žádná dramatické pokusy o překročení státní hranice

V roce 1991 bývalou kasárnu odkoupila paní Hauserová, která emigrovala po okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Rakouska. Budova byla zrekonstruována a od 1. července 1994 funguje jako hotel s nadstandartními službami, útulnou restaurací a letní zahrádkou.

Jste-li na Peršláku, nezapomeňte si prohlídnout Kámen republiky a naštívit již v úvodu článku zmíněný nejsevernější bod Rakouska.

Tip z Třeboňska.cz:
Cyklotrasa Třeboň – Peršlák (včetně mapky)

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Lesní hotel Peršlák, zaniklá ves Nové Mlýny, id: 10059 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 31.07.2015
Autor: Marie Košinová