Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Mokré louky

Mokrá luka je označní louk u Třeboně. jedná se o rozsáhlou (450 ha) plochou sníženinu s rašelinným podkladem mocným až několik metrů. Je to území, které bylo zaplaveno při historicky prvním napuštění Rožmberka. Dodnes je oblast stále předmětem zkoumání ekologů.

Vlhké rašelinné louky vyžadovaly zcela jiný způsob obhospodařování, zemědělci trávu sušili na vyvýšených místech a seno pak ukládali do seníků, a v zimě, když půda zmrzla, je odváželi. Z těch dob se dochoval celý soubor původně roubených seníků, z nichž některé mají na trámech letopočet ze 16. stol.

Stavbičky jsou památkově chráněny, přesto dlouhá léta chátraly a čekaly na své opravy. Až v posledních několika letech se začala jejich postupná oprava.

Některé seníky jejich vlastníci převádí na město, a to poté s pomocí dotačních peněz již několik seníků nechalo opravit... 

Mokrá luka u Třeboně

Mokré louky u Třeboně

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Mokré louky, id: 5448 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 28.05.2011
Autor: Marie Košinová