Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Novořecké močály

Novořecké močály byly v roce 1994 vyhlášeny přírodní rezervací. Na ploše 236,34 ha tak jsou pod  ochranou mokřadní společenstva záplavového území Nové řeky. Její součástí je také Novořecká hráz se staletými duby a lípami a porosty na okrajích rezervace s převahou borovice lesní. Jsou významnou ornitologickou lokalitou, spatřit můžeme mj. volavku bílou, hohola severního, čápa černého, orla mořského. Z vlhkomilné květeny je zde hojně rozšířen stulík žlutý.

 

Zdroj: Soukup a David

Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Novořecké močály, id: 5446 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 23.06.2005
Autor: Marie Košinová