Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Odbahňování rybníků

Foto - Odbahnovani rybniku Odbahňování rybníků je proces, během kterého se odstraňuje přebytečné bahno z rybníka. Patří to k důležitým činnostem, nutným k údržbě či obnově rybníků.

Odbaňují se rybníky určené k chovu ryb i rybníky k rekreaci.

Zabahněný rybník

O zabahněném rybníce mluvíme, je-li na dně více jak cca 20 cm bahna. Při vysoké vrstvě bahna dochází ke zpomalení provzdušňování úrodné vrstvy bahna (tzv. aktivní bahno), v bahně se daří parazitům s choroboplodnými zárodky, zhoršuje se kvalita vody. Při větším množství bahna také dochází k zanášení žaber ryb jemným bahnem. Dalším záporem je obtížný výlov.

Jak dochází k zabahnění?

Důvodem zabahnění je – zjednodušeně řečeno – větší přibývání zbytků v rybníce než je rychlost jejich rozpadu. Zbytky se rozumí části odumřelých rostlin a živočichů, exkrementy ryb a ostatních živočichů, organické a minerální látky, zbytky krmiv.

Způsob odbahňování rybníků

Odbahňování je odstraňování přebytečného sedimentu z rybníku, a bývá částečné nebo celkové. Při částečném dochází k odstranění nadměrné vrstvy bahna v lovišti a hlubších částí rybníka. Při celkovém dochází k odbahnění v převážné části dna.

Odbahňování se provádí během letnění či zimování. Nejprve je nutno rybník vypustit a vystokovat, aby došlo k odvodnění a vysušení všech odbahňovaných částí. Samotný proces odbahnění se provádí buď přímo vyhrnutím a naložením bahna, nebo odkrajováním určité vrstvy přebytečného bahna speciální vlečnou lopatou. V obou případech musí zůstat 10cm vysoká neporušená vrstva bahna. Není-li dno rybníka dostatečně pevné, musí se před vlastními pracemi nejdříve zpevnit např. položením dřevených trámů.

Po odbahnění těžkou technikou dochází k prokypření a provápnění zbylé vrstvy, odstranění nerovností a k zarovnání dna rybníka. S odbahněním rybníka se často provádí i oprava hrází, oprava či výměna výpusti, oprava bezpečnostního přelivu.

Co s odstraněným bahnem?

Odstraněný sediment se často odváží na skládku (deponie). Vytěžené bahno je chápáno dle českých zákonů jako odpad; účelné využití je možné (např. v rostlinné výrobě), ale je administrativně a finančně náročné.

Preventivní opatření

Odbahňování rybníků je nákladné a technicky náročné. Proto je vhodné provádět preventivní opatření. To spočívá zejména ve správném hospodaření na rybníce.

Mezi konkrétní preventivní činnosti patří vysekávání porostu v rybníce, časté vápnění, zimování a letnění rybníků, vysazování vhodných stromů na březích atd.

Závěrem

V oblastech, kde je nedostupná těžká technika se odbahňovací práce provádí pomocí tažných zvířat, či s využitím lidské síly. Stejně tak je tomu i v případě malých rybníčků.

Článek: Odbahňování třeboňských rybníků

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Odbahňování rybníků, id: 6604 , rubrika: Rybaření a Rybářství
Kategorie: , zveřejněn: 11.10.2009