Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Sejkorky - školní pěvecký sbor

SejkorkyNa našich stránkách Třeboňsko.cz se můžete občas setkat s pozvánkou na koncert Sejkorek – školního pěveckého sboru při ZŠ v Chlumu u Třeboně. Protože je o tento zhruba čtyřicetičlenný sbor vzrůstající zájem, přínášíme o něm několik informací.

Sbor byl založen při Základní škole v Chlumu u Třeboně v roce 2009 jako školní sbor a v prvopočátku sdružoval převážně děti od 3. třídy výše a pár učitelek. Vedení tělesa se ujal Dušan Vančura ze Spirituál kvintetu, všestranný a zkušený hudebník. Od jara 2012 sbor začíná pracovat pod jménem Sejkorky, a se vzrůstajícím zájmem posluchačské obce (která už zdaleka nezahrnuje pouze rodiče a příbuzné) pořádá pravidelné vlastní koncerty.

Po nelehkých začátcích má sbor dnes široký vlastní reportoár; obsahuje české i zahraniční lidové skladby, moderní světové a populární sklady, spirituály, koledy. Sbor nám zahraje i např. Nebeští kavalérové od Adama Václava Michny z Otradovic či Imagine od Johna Lennona.

Pestrost repertoáru a jeho atraktivní prezentace učinila ze sboru posluchačsky zajímavé těleso, které si získalo veřejnost zejména pořádáním vánočních koncertů v místním kostele, kdy se v rámci programu s názvem Vánoční zpívání vždy nakonec za doprovodu varhan spojí hlasy sboru s hlasy publika.

Kromě sbormistra Dušana Vančury, který je zároveň dramaturgem, aranžérem, textařem a klavírním doprovazečem, se na práci se sborem významně podílí i jeho žena Zuzana Vančurová, která kromě organizačních záležitostí má na starosti hlasovou výchovu členů, dále výuku hry na flétny a na kytaru. Kromě toho vede přípravku Sejkorek – tzv. Sejkořičky – což jsou malé děti, z nichž by se časem měli rekrutovat noví členové „velkého“ sboru.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Sejkorky - školní pěvecký sbor, id: 8989 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 1.11.2013