Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Senzomotorika

Senzomotorika je v obecném pojetí soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou. V rehabilitaci představuje proceduru, při níž dochází k propojení motoriky a vnímání prostřednictvím našich smyslů.

Charakteristika procedury

Vlastní procedura se zabývá senzomotorickou stimulací hlubokého svalového systému v těle. Stabilizační svalový systém páteře je naprosto nepostradatelný pro každého z nás, bez jeho správné funkce dochází k obtížím a bolestem zad, nežádoucímu zatížení choulostivých struktur páteře a jejich následným poruchám. Zapojuje se bez našeho uvědomění nejen při jakémkoli cíleném pohybu, ale také při pouhém udržování těla v gravitačním poli.

Proceduru provádí specialisté v oboru fyzioterapie. Při vlastním cvičení jde v zásadě o ovlivnění pohybu, nebo určitého pohybového stereotypu pomocí stimulace nejrůznějších bodů na chodidlech nohy, pomocí dýchání, použitím labilních ploch při stoji i chůzi apod. Cvičení probíhá v menších skupinách, trvá zhruba 20 až 30 minut.

Účinky a cíle senzomotoriky

Speciální cviky pomáhají rozbít špatné pohybové návyky a dosáhnout aktivace svalů, které jsou potřebné pro správné držení těl, pro zlepšení stability a svalové ochrany kloubů. Každý cvik se pacient nejdříve vyzkouší na stabilní, pevné podložce a poté cvičí na balančních plochách (válcová úseč, balanční míče, minitrampolína). Cvik na labilním podkladě urychluje svalové kontrakce a aktivuje utlumené svaly.

Pomocí senzomotoriky je dosahováno především zlepšení svalového systému a celkové stabilizace páteře. Je vhodná pro všechny věkové kategorie, protože i náročnost cviků je postupná od jednodušších k obtížnějším.

K základním indikacím patří chronické bolesti páteře, vadné držení těla, skoliózy; senzomotorika je vhodná i jako prevence pádů u seniorů.

Procedura patří do nabídky léčebných procedur Bertiných lázní v Třeboni.

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Senzomotorika, id: 6900 , rubrika: Lázně Třeboň
Kategorie: , zveřejněn: 12.04.2010
Autor: Marie Košinová