Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Soukromý pohraniční skanzen

Skanzem je od roku 2012 uzavřen. V místě vstupu je nyní nainstalován informační panel.


Při výjezdu z Borovan směrem na Ostrolovský Újezd najdete za tratí u domu č.p. 237 soukromý pohraniční skanzen, který v letech 1992 – 2003 vybudoval na svém pozemku pan Radomil Marek za pomoci svých přátel.

Pohraniční skanzem železné opony

Inspirací pro vznik skanzemu bylo cestování podél české státní hranice, především pak po cestách, které lemovaly bývalé drátěné zátarasy. Od zvědavosti jak to kdysi na státní hranici vypadalo, byl pak už jen krůček k nápadu vytvořit muzeum, které by získané poznatky přiblížilo široké veřejnosti.

První stavbou byl originální drátěný zátaras. Zanedlouho přibyl i orný pás a stínící stěna. Expozici doplnily hraniční mezníky, strážní věž a protitankové zátarasy. Postupně se objevily i názorné tabule s náčrty a fotografiemi. Podrobný výklad průvodců popisuje historii státní hranice z let 1918 – 1990.

Součástí skanzenu je i muzeum s exponáty, které dokumentují službu na státní hranici.

Návštěvníkům doporučujeme absolvovat naučnou stezku o ozvěnách totalitních režimů v krajině a lidech, jejíž součástí je i skanzen p. Marka (zastávka č. 9) – začátek i konec 6 km pěšího okruhu okolím Borovan je před železniční stanicí Borovany.

Komentáře
Celkem 1 komentář, poslední přidán 21.08. 2012 09:00

Špaček 21.08. 2012 09:00 Odpovědět
Vzhledem k úmrtí zakladatele je skanzen od r. 2012 zrušen.

Konec výpisu článku Soukromý pohraniční skanzen, id: 5545 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 12.09.2008