Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Státní oblastní archiv v Třeboni

Jihočeská Třeboň je známá nejen památkami, rybníkářstvím a cyklostezkami, ale je vyhledávaná jako sídlo velkého státního archívu.

Státní oblastní archiv v Třeboni

SOA v Třeboni je archiv krajské úrovně, tzn. s působností pro Jihočeský kraj s hlavním sídlem v Třeboni a pobočkami v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci.

Za rok vzniku archivu je považován rok 1602, kdy vznikl nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně. Významným archivářem této boby byl Václav Březan. Po Rožmbercích spravovali archiv dlouhou dobu Schwarzenberkové.

Depozitář archivu sídlí na rozdíl od ostatních státních oblastních archivů v historické budově (na třeboňském zámku), což s sebou nese řadu nevýhod v oblasti ochrany archiválií. Podstatná část archiválií byla v roce 2014 přesunuta z třeboňského zámku do městským úřadem v Třeboni uvolněného západního traktu bývalého Augustiniánského kláštera. 

V třeboňském archivu je v současné době celkem 51 340 běžných metrů (bm) archivního materiálu ve 14 616 fondech a sbírkách (jedná se o knihy, spisy, listiny, mapy, fotografie, grafické listy, pohlednice, plakáty, kartotéky a další materiál).

Od roku 2002 spadá pod SOA v Třeboni ještě sedm státních okresních archivů, sídlících ve městech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Některá NEJ z třeboňského archivu

Mezi nejpodstatnější archivní soubor (je to archivní sbírka) patří Historica (1216–1669), která je díky velkému rožmberskému významu důležitá k dějinám střední Evropy, a proto je od roku 2000 národní kulturní památkou. Nalézá se v tzv. zámecké Dlouhé chodbě, mezi Masarykovým náměstím a bývalým třeboňským Augustiniánským klášterem. V republice existují pouze tři archivní soubory se stejným stupněm ochrany a uznání.

Nejstarší archiválií je nedatovaná listina biskupa Daniela pro milevský klášter, jejíž vznik je podle historických souvislostí před rokem 1198.

Nejstarší datovaná listina je z roku 1207; král Přemysl Otakar I. v ní potvrzuje milevskému klášteru darované vesnice.

Nejstarší matriční kniha je z roku 1587 a pochází z římskokatolického farního úřadu Vyšší Brod.

V archivu je i několik listin se zlatými bulami, tj. pečetěmi (např. listina z roku 1359 vydaná Karlem IV.).

V archivu je nejstarší česky psaná listina českého panovníka z roku 1396 (od Václava IV.) a jediný dochovaný vlastnoručně psaný dopis husitského vojevůdce Prokopa Holého.

Mezi pečetidly je vzácný pečetní prsten posledního Rožmberka Petra Voka i pečetidlo francouzského maršála Bernadotta, pozdějšího švédského krále Karla XIV.

Nejstarší mapa je nedatovaná (odhadem z let 1500 – 1550), a je na ni vyobrazena soustava rybníků za Chlumecku Jde zřejmě o nejstarší rybniční mapu v Evropě.

V archívu je uložen druhý díl Bible litoměřicko-třeboňské z let 1412 – 1414. Bible je nejstarším úplným překladem bible do češtiny.

Informace pro badatele, přístup k archiváliím

Studovat archivní materiál může každá osoba, která si sjedná termín studia, dovede určit téma nebo předmět svého studia, prokáže se průkazem totožnosti, vyplní při návštěvě badatelny badatelský list a dodrží Badatelský řád SOA v Třeboni.

Z důvodu omezené kapacity studovny a nezbytného času pro přípravu archivního materiálu je nutné kontaktovat oddělení alespoň s dvoutýdenním předstihem a dohodnout se na vhodném termínu studijní návštěvy.

V badatelně se nesmí jíst, pít a rušit hlasitým hovorem.

Nezpracované archiválie jsou nepřístupné a půjčují se ke studiu pouze ve výjimečných případech.

Kontakty:

  • telefon: 384 758 524
  • e-mail: badatelna(zavi­náč)tb.ceskear­chivy.cz
  • úřední hodiny badatelny a pokladny: po a st  8:00 – 16:00, út a čt 8.00 - 15.00
  • zdroj: www.ceskearchivy.cz/soa-v-treboni/oddeleni-pro-zpristupnovani-a-evidenci-nad/studovna

Předkládání archiválií badatelům je veřejnou službou bez poplatků. Hrazenou službu představuje především poskytování kopií archiválií dle sazebníku.

DigiArchiv SOA Třeboň

Mnohé archivní materiály jsou dnes on-line přístupné prostřednictvím Digitálnímu archivu SOA v Třeboni, takže můžete např. historii svého domu či rodu studovat z pohodlí svého domova prostřednictvím webových stránek na svém počítači.

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Státní oblastní archiv v Třeboni, id: 10002 , rubrika: Třeboň
Kategorie: , zveřejněn: 9.07.2015
Autor: Marie Košinová