Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Státní oblastní archiv v Třeboni

OZNÁMENÍ o uzavření badatelny SOA Třeboň

Jihočeská Třeboň je známá nejen památkami, rybníkářstvím a cyklostezkami, ale je vyhledávaná jako sídlo velkého státního archívu.


Státní oblastní archiv v Třeboni

SOA v Třeboni je archiv krajské úrovně, tzn. s působností pro Jihočeský kraj s hlavním sídlem v Třeboni a pobočkami v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci. Za rok vzniku archivu je považován rok 1602, kdy vznikl nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně. Významným archivářem této boby byl Václav Březan. Po Rožmbercích spravovali archiv dlouhou dobu Schwarzenberkové.

Depozitář archivu sídlí na rozdíl od ostatních státních oblastních archivů v historické budově (na třeboňském zámku), což s sebou nese řadu nevýhod v oblasti ochrany archiválií. Podstatná část archiválií byla v roce 2014 přesunuta z třeboňského zámku do městským úřadem v Třeboni uvolněného západního traktu bývalého Augustiniánského kláštera. 

V třeboňském archivu je v současné době celkem 51 340 běžných metrů (bm) archivního materiálu ve 14 616 fondech a sbírkách (jedná se o knihy, spisy, listiny, mapy, fotografie, grafické listy, pohlednice, plakáty, kartotéky a další materiál).

Od roku 2002 spadá pod SOA v Třeboni ještě sedm státních okresních archivů, sídlících ve městech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Některá NEJ z třeboňského archivu

Mezi nejpodstatnější archivní soubor (je to archivní sbírka) patří Historica (1216–1669), která je díky velkému rožmberskému významu důležitá k dějinám střední Evropy, a proto je od roku 2000 národní kulturní památkou. Nalézá se v tzv. zámecké Dlouhé chodbě, mezi Masarykovým náměstím a bývalým třeboňským Augustiniánským klášterem. V republice existují pouze tři archivní soubory se stejným stupněm ochrany a uznání.

Nejstarší archiválií je nedatovaná listina biskupa Daniela pro milevský klášter, jejíž vznik je podle historických souvislostí před rokem 1198.

Nejstarší datovaná listina je z roku 1207; král Přemysl Otakar I. v ní potvrzuje milevskému klášteru darované vesnice.

Nejstarší matriční kniha je z roku 1587 a pochází z římskokatolického farního úřadu Vyšší Brod.

V archivu je i několik listin se zlatými bulami, tj. pečetěmi (např. listina z roku 1359 vydaná Karlem IV.).

V archivu je nejstarší česky psaná listina českého panovníka z roku 1396 (od Václava IV.) a jediný dochovaný vlastnoručně psaný dopis husitského vojevůdce Prokopa Holého.

Mezi pečetidly je vzácný pečetní prsten posledního Rožmberka Petra Voka i pečetidlo francouzského maršála Bernadotta, pozdějšího švédského krále Karla XIV.

Nejstarší mapa je nedatovaná (odhadem z let 1500 – 1550), a je na ni vyobrazena soustava rybníků za Chlumecku Jde zřejmě o nejstarší rybniční mapu v Evropě.

V archívu je uložen druhý díl Bible litoměřicko-třeboňské z let 1412 – 1414. Bible je nejstarším úplným překladem bible do češtiny.

Informace pro badatele

Studovat archivní materiál může každá osoba, která si sjedná termín studia, dovede určit téma nebo předmět svého studia, prokáže se průkazem totožnosti, vyplní při návštěvě badatelny badatelský list a dodrží Badatelský řád SOA v Třeboni.

Z důvodu omezené kapacity studovny a nezbytného času pro přípravu archivního materiálu je nutné kontaktovat oddělení alespoň s dvoutýdenním předstihem a dohodnout se na vhodném termínu studiní návštěvy.

Nezpracované archiválie jsou nepřístupné a půjčují se ke studiu pouze ve výjimečných případech.

Kontakty:

  • telefon: 384 758 524
  • e-mail: badatelna(zavi­náč)tb.ceskear­chivy.cz
  • úřední hodiny: po, út, st 8:00 – 16:00

DigiArchiv SOA Třeboň

Mnohé archivní materiály jsou dnes on-line přístupné prostřednictvím Digitálnímu archivu SOA v Třeboni, takže můžete např. historii svého domu či rodu studovat z pohodlí svého domova prostřednictvím webových stránek na svém počítači.

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Státní oblastní archiv v Třeboni, id: 10002 , rubrika: Třeboň
Kategorie: , zveřejněn: 9.07.2015
Autor: Marie Košinová