Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Třeboňské letní setkávání 2016

Třeboňská letní setkáváníJdi na program: Třeboňské letní setkávání - program 2016


 

V termínu 16. – 21. srpna 2016 se plánuje v Třeboni další – v pořadí již čtvrtý – ročník letního festivalu a kurzů Třeboňská letní setkávání.

Hlavním pořadatelem opět bude Pražská konzervatoř.

U příležitosti skončení setkávání 2015 vyšla následující tisková finální zpráva:

Třeboňská letní setkávání 2015

Třetího ročníku Třeboňských letních setkávání se 18. – 23. srpna 2015 zúčastnilo na 80 aktivních a pasívních účastníků z Čech i zahraničí.

Velkému zájmu se těšil zahajovací koncert (20. 8. 2015) s legendární pěvkyní Soňou Červenou v zaplněném třeboňském divadle, kterého se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a starostka města Terezie Jenisová, i koncert vynikajícího švédského akordeonisty Jörgena Sundeqvista v Lázních Aurora (21. 8. 2015).

Sobotní představení souboru účastníků proběhlo v rámci tradiční akce Rybářská Třeboň na náměstí, koncerty frekventantů pak v sobotu v prostorách pivovaru Bohemia Regent a v neděli v sále Základní umělecké školy Třeboň.

Na koncertech zaznělo mj. Pět sonetíků skladatele Eduarda Douši věnované třeboňskému festivalu. Hudební kurzy proběhly v oborech hra na hoboj s lektorem Vilémem Veverkou, violoncello s Petrem Nouzovským, kytarový kurz s Petrem Paulů a v oboru hra na akordeon pod vedením Ladislava Horáka a Jörgena Sundeqvista. Odborné semináře byly věnovány terminologii hudební angličtiny a důležitosti správného cvičení a seberealizace v hudbě.

Festival byl podpořen Jihočeským krajem, Městem Třeboň, Nadací Život umělce a Nadací Českého hudebního fondu. Návštěvníci ocenili vysokou uměleckou i společenskou úroveň celého festivalového programu. Termín dalšího ročníku byl stanoven na 16. –21. srpna 2016.

Mgr. Ladislav Horák, ředitel festivalu

http://letni-hudebni-kurzy.webnode.cz/

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Třeboňské letní setkávání 2016, id: 10261 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 28.07.2016
Autor: Marie Košinová