Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Trocnovská trasa a trasa Nivou Stropnice

1. Zde u rybníka Radvanec prý kdysi hrával karty místní vodník s pasákem dobytka o knoflíky. Protože to byl oblíbený rybník na koupání, ostrolovský zaříkavač se rozhodl, že vodníka vyžene. Vodník opustil rybník v kočárku taženém kočkami, ale za nucené stěhování se pomstil: třetího dne se ve Stropnici utopil jeden vozka i s koňmi.

2. Rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. V místě se nachází muzeum v bývalé hájovně, monumentální pomník od J. Malajevského, základy Žižkova dvorce a pomníček v místech, kde se podle pověsti Žižka narodil v dutině starého dubu.

3. Neregulovaný tok Radostického potoka vytváří v úzkém údolí četné meandry a tůně. Při přívalových deštích či rychlém tání dokáže účinně a přirozeně zpomalit odtok vody z krajiny a bránit tak povodním níže po toku.

4,7. Kamenné železniční mostky “kanály“ jsou pozůstatkem bravurní práce italských dělníků, kteří dokázali celý úsek železniční trati ČB – Velenice postavit během jediného roku (1868–1869).

5, 9. Naučná stezka „Totalita rozděluje, demokracie spojuje“  – 9 zastavení historicko vlastivědné naučné stezky dlouhé téměř 6 km. Dvoujazyčné panely vypráví o období spojeném s působením středoevropských totalitních režimů 20. století a jejich otisku v krajině i lidech. 

6. V místě současného cvičiště kynologického klubu stávala tzv. Schwarzenberská cihelna zpracovávající místní ložisko svahových hlín na kvalitní cihly. Mezi domkem a tratí je ještě patrná těžební stěna.

8. V těchto místech areálu současné mateřské školy se nacházel haltýř, studánka s léčivou vodou. Pověst praví, že když byl zrušen klášter, jeden ze zvonů, potají odvážený z Borovan, z vozu vypadl a v haltýři se utopil. Již nikdy nebyl z bezedné studánky vytažen.

10. Socha Svatého Jana Nepomuckého u mostu přes Stropnici 

11. Tok řeky Stropnice je  v těchto místech provázen potočním luhem s porostem olše lepkavé. Takovýto luh má vysokou schopnost zadržovat vodu a má proto značný význam vodohospodářský. Zde je také pravý domov kopřivy. Na jiných místech je její výskyt podmíněn nadměrným přísunem živin. Na jaře zde uslyšíme také zpěv žluvy hajní.

12. Meandrující tok čisté řeky s četnými kryty je ideálním domovem vydry říční, druhu, který je v Evropě již téměř vyhuben. Vydra se živí výhradně menšími rybami, vyvádí 1 x ročně 2 – 3 mláďata. V rybničních oblastech mohou vydry působit škody na rybí obsádce, prokázané škody jsou však podle zákona hrazeny.

13. Borovanský mlýn míval také kdysi svého vodníka. Přistěhoval se z jiného zbořeného mlýna. Vodník se zamiloval do krásné mlynářovic Márinky a nedal ji pokoj, až ji jednoho dne stáhl pod hladinu. S pomocí vodníkovy hospodyně se Márince podařilo uprchnout a vodník byl potrestán. Mlynářská chasa ho chytila a za pecí usušila. Pak už měla Márinka klid.

Zdroj: http://www.borovany-cb.cz/

Příloha ke stažení

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Trocnovská trasa a trasa Nivou Stropnice, id: 5544 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 24.08.2005
Autor: Marie Košinová