Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Velká muzejní noc 2014

Na 6. červen 2014 připravuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích svou tradiční Velkou Muzejní noc.

Netradiční však bude nejen místo konání – areál Žižkova rodiště v Trocnově, ale zejména téma letošní muzejní noci, kterým je cesta do oživeného pravěku a raného středověku.

Velká muzejní noc s názvem Jihočeský pravěk a středověk

pátek 6. června 2014, 17.00 – 22.00 hodin

Návštěvníci se mohou nejen podívat, ale i zapojit do života v mezolitické osadě z 8. – 7. tisíciletí př. n. l. V rámci programu nabídneme odlévání bronzů z doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.), kování keltských i středověkých železných nástrojů či raně středověká řemesla z 9. století n. l., jako je výroba keramických nádob, tkaní látek nebo příprava tehdejších jídel. Na závěr pak bude rekonstruován raně středověký pohřeb v mohyle. Všechny činnosti budou komentovány odborníky ve formě krátkých přednášek.

Program doplní představení divadla Studna a vystoupení skupiny „Rí-Ra“, která jej završí irskými tradicionály.

Muzejní noc bude také doplněna o doprovodný program s názvem „Cesta do minulosti“, ve kterém mohou účastníci projít napříč předváděnými aktivitami a s „Cestovním pasem“ do minulosti. Na základě splněných úkolů a orazítkovaného pasu se mohou těšit na malou cestovatelskou odměnu a certifikát úspěšného cestovatele.

Na programu Muzejní noci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích se podíleli studenti Filosofické fakulty Jihočeské univerzity a Archeopark Netolice.
Všichni zájemci o cestu do našeho pravěku a raného středověku jsou srdečně zváni k návštěvě! Vstup zdarma.

Více na www.muzeumcb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Velká muzejní noc 2014, id: 9322 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 4.06.2014