Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Vrcovská borůvková trasa - potrava pro duši i tělo

Babí léto láká k vycházkám. Nabí­zíme dnes trasu, kterou je možno absolvovat i s dětmi na kole. Vyra­zíme do lesa podívat se, jestli po sběračích a letních deštích nezbyly v lese ještě nějaké borůvky, a cestou se podíváme po nějakých zajíma­vých místech.


Od informačního centra se vydáme k severu Budějovickou a násled­ně Vodárenskou ulicí. Na začátku Vodárenské si všimneme pěkně opravené kaple (1) po levé ruce. Na konci města můžeme obdivovat po-stupně budované golfové hřiště a u odbočky nové cesty přes Padělky také zachovalá kamenná boží muka (2). Pod starým Calofrigem zabočíme úvozovou cestou k usazovacímu rybníku (3) a po jeho hrázi se ko­nečně dostáváme do lesa. Pokud máte dobrý orientační smysl, může­te se v klidu věnovat sběru lesních plodů (4), instinkt vás dříve nebo později zavede do Vrcova, pokud ne, použijte raději buzoly, nebo sběr plodů omezte na ozobávání okraje cesty. U silnice pod vrcovskou návsí stojí kaple zasvěcená Panně Ma­rii z roku 1807.
Pokud byl sběr lesních plodin ča­sově náročný, budete se asi vracet po silnici do Borovan. Cestou si všimněte křížku u cesty (6) hned za Vrco­vem, který je věnován vojínovi pad­lému v Karpatech v 1. světové válce, a výklenkové kapli před Borovanami. Další poněkud netradiční vý­klenkovou kapličku najdete hned u autobazaru v Třeboňské ulici.


Pokud vás naopak lesní plody osvěžily (k čemuž můžete využít i nabídky místního pohostinství – se­kaná, utopenci, pivo, limo, což v kombinaci s přilehlým dětským hřištěm doporučujeme zejména ro­dinám s dětmi), vydejte se zpět se­verní trasou, kde je menší provoz a překrásný výhled do kraje. Dosta­nete se tak na zbytky původní tzv. Vídeňské cesty, u níž stávala i stará hruška, dnes dožívající v poli při okraji Cikánova (7a). Dílčí úsek Ví­deňské cesty připomíná kaplička vystavená na severní hrázi rybníka (8a). Kapličku prý nechala vystavět jako projev díkůvzdání samotná Marie Terezie poté, co ve zdraví přežila ulomení kola u cestovního kočáru, který ji tudy vezl do Vídně. Mezi Cikánovem, osadou Chrastí a Růžovem objevíte ještě dva kříže (9a) a také kamenný hraniční památník, dříve dělící katastr Ledenic a Borovan. Poslední úsek cesty vede podél skládky. Samotná skládka není sice obdivu hodna, ale obdivuhodná je rozloha celého lomu.


Naproti skládce se můžete potěšit pohledem na jehňata východofríských (bílé) a romanovských (černé) ovcí. Pokud vám po cestě vyhládlo, zaskočte si ještě do lesa!

Zdroj: Borovanský zpravodaj

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Vrcovská borůvková trasa - potrava pro duši i tělo, id: 5565 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 7.09.2005