Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Wellness

V posledních letech se dostává do popředí zcela nový trend, který se jmenuje wellness. Je to moderní trend v péči o člověka; označuje zdravý životní styl, který rozšiřuje běžný pohled na zdraví člověka.

Zdraví je v tomto pohledu nejen absence nemoci, je to stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Abychom toho docílili, stačí harmonicky rozvíjet několik oblastí.

Kde se vzal termín wellness?

Termín wellness se zrodil přibližně před dvaceti lety v USA. Jak doslovný název napovídá, šlo o označení „dobře vypadat“.

Brzy se zjistilo, že to jak vypadáme, léde řečeno jak působíme na své okolí, nesouvisí zdaleka jen s naším zevnějškem, ale naopak – pramení to z hloubi našeho nitra. A tak termín wellness postupně získával širší obsah.

Co to je wellness?

Pro vysvětlení porovnejme wellness se starším a známějším slovem fitness. Fitness je snaha o zvýšení tělesné aktivity a kondice; dá se změřit objektivními metodami (stopkami, tíhou činek…). Naproti tomu wellness je záležitost ryze individuální a objektivně nezměřitelná.

Je to navození příjemné rovnováhy mezi naším tělesným a duševním stavem a jediným měřítkem je, jak se my sami cítíme. V této souvilsosti se dá dokonce říci, že „každý vypadá tak, jak se cítí“.

Jedná se tedy o nové odvětví, které se zabývá péčí o člověka a o jeho fyzické i dušení zdraví. Wellness má tyto základní části:

  • pozitivní přístup k životu
  • péče o fyzickou kondici
  • správná výživa a udržování tělesné hmotnosti
  • fitness – pohyb
  • kontrola stresu

Cíl wellnessu

Cílem wellness oboru je pomoci lidem v dnešním moderním světě najít cestu ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu. V první řadě tak, aby se člověk cítil dobře a dále tak, aby co nejvíce zabránil procesu stárnutí.

Je to obor pro lidi, kteří si uvědomují, že se o sebe musí celý život starat tak, aby stále mohli užívat svého života naplno a nebyli závislí na péči doktorů.

Wellness je moderní trend v péči o člověka; proto velmi úzce souvisí i se službami v lázeňství. Vždyť kdo by neslyšel pojmy jako wellness v lázních, lázeňský wellness pobyt, wellness program?

Wellnesscentrum v třeboňských lázních

Třeboňské lázně jdou i této oblasti s dobou; od roku 2006 mají Lázně Aurora nové Wellnesscentum Aqua viva, které obsahuje mj. relaxační halu, bazénový komplex s vodními atrakcemi, masérny. Centrum Aqua viva je přístupné nejen pro hosty Lázní Aurora s. r. o., ale také pro veřejnost.

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Wellness, id: 6956 , rubrika: Lázně Třeboň
Kategorie: , zveřejněn: 26.10.2011
Autor: Marie Košinová