Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Záplavové mosty u Staré Hlíny

Obec Stará Hlína (dříve uváděná také jako Velká Hlína) bývala součástí panství Landštejnů, písemná zpráva z r. 1331 se zmiňuje o majetku Rožmberských rytířů. Stavba rybníka Rožmberk zasáhla do katastru obce a voda zaplavila bývalou tvrz a také tzv. Moravskou cestu z Třeboně do Jindřichova Hradce.

Aby formanské vozy nemusely objíždět rybník až přes Lomnici nad Lužnicí, nechal Krčín postavit v r. 1594 most z dřevěné kulatiny dlouhý 902 m přes zátoku mezi Starou a Novou Hlínou a v r. 1604 další jižněji v místě vtoku tehdejší Lužnice do Rožmberka. V r. 1659 byl tento most nahrazen bytelnějším usazeným na dubových pilotách. Při velké povodni v r. 1670 se most doslova „položil“ na stranu, to se opakovalo při každé větší vodě. V r. 1741 se k Třeboni obsazené Francouzi blížilo rakouské vojsko a tak pro jistotu přikázal francouzský velitel oba mosty strhnout.

Až v letech 1781 a 1799 nechali Schwarzenberkové postavit mosty nové, kamenné, o 5 a 12 polích. Než byla upravena nová trasa silnice E 551, sloužily až do r. 1988 běžné silniční dopravě; dnesje užívají pěší a cyklisté.

Pětiobloukový most byl poškozen za povodní v r. 2002, podařilo se jej opravit a v r. 2004 znovu otevřít veřejnosti. Je pěknou technickou památkou.

Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Záplavové mosty u Staré Hlíny, id: 5447 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 25.06.2005
Autor: Marie Košinová