Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany – Nové Hrady – Benešov n. Černou – Klení – Trhové Sviny - Borovany

Obtížné trasy.


Z Borovan po č. 1050 do Nových Hradů, po silnici č. 154 do Benešova nad Černou, po silnici přes Klení do Trhových Svinů, zpět do Borovan po silnici č. 157 – celkem 90 km, asfalt.


Zajímavá místa: 
Hluboká u Borovan: lidové zemědělské usedlosti; kaple sv. Jana Křtitele z 2. pol. 19. stol..
Jílovice: obec s původně raně gotickým kostelem sv. Jakuba z přelomu 13. a 14. stol. (již. portál), přestavby v 15., 17., 18. i 19. stol. Věž z roku 1695.
Petříkov: lidové zemědělské usedlosti.
Nové Hrady:  město, městská památková zóna. Město se může pochlubit empírovým zámkem, hradem, klášterem servitů a dalšími památkami. Více informací na http://www.pruvodce.com/novehrady/
Údolí: místní část pod městem, brusírna skla doložena r. 1732, rozkvět koncem 18. stol., zrušena r. 1850. Pův. Renesanční pivovar z r. 1592. Pozdně barokní návesní kaple Ukřižování Jana Evangelisty z r. 1799. U mostu socha sv Jana nepomuckého z r. 1725. Památná Jetzkova lípa u pramene „zázračné“ vody.
Světví: ves doložená r. 1279, tvrz r. 1383. Na místě tvrze v r. 1648 zřízen ovčín a r. 1878 dvůr s jednopatrovým zámečkem „ Filipíny“.
Horní Stropnice: městečko. V r. 1185 připojeno k Vitorazku. Farní pův. románský kostel sv. Mikuláše z 1. pol. 13. stol. (věž z chórem a sdruženými okny, pavlačová tribuna, špaletová okna, zdivo lodi), přestavěn ve 14. stol. (pětiboký presbytář), pozdně goticky poč. 16. stol. (síťová klenba lodi i kaple sv Kateřiny, západní portál a předsíň). Žulová křtitelnice tvaru kalicha z konce 15. stol. Barokní mariánský sloup se čtyřmi sochami z r. 1765. Památné stromy – smrk s obvodem kmene 400 cm patří mezi největší v ČR. 
Horní Stropnice, Bedřichov: místní část, vesnická památková zóna. Kaple z r. 1885, u ní památné lípy.
Černé Údolí: osada založena v 70. letech 18. stol. Jako osada pro voraře. V l. 1837 – 1903 sklářská huť, vyrábějící mj. i proslulé hyalitové sklo. Sklárna i kaple sv. Huberta z 1838 se nedochovaly. Říčka Černá upravena inženýrem Johannem Riemerem v l. 1778–83 v délce 24 m pro plavbu polenového dříví a vorů. Současně upraven i Pohořský potok v délce 21 km od Baronova mostu a řeka Malše. Celkem vybudováno 17 jezů, 8 plavebních nádrží tzv klauzur. Poslední plavba vorů do  Č. Budějovic 19. až 20.7. 1938.
Benešov nad Černou: tvrz založena ve 13. stol., od r. 1397 neobývána, na jejím místě postaveno obytné stavení čp. 116 na návrší „Na zámku“ na záp. okraji města. Osada pod tvrzí se připomíná r. 1322. Radnice čp. 126 (obecní úřad), se uvádí r. 1553, současná podoba empírová. V zadním traktu renesanční pivovar postavený v l. 1567–70 Jakubem Krčínem z Jelčan. V průjezdu hřebínková klenba. Kostel sv. Jakuba Staršího, původně gotický ze 13. stol., v 17. stol. Přestavěn renesančně (průčelí), r. 1780 barokně. Barokní sousoší sv. Jana nepomuckého z r. 1726. Památkově chráněná dále fara a některé domy. Četnými požáry setřen ráz města.
Chvalkov: osada doložená již r. 1389., tvrz až r. 1544. Částečně zničená r. 1650. Lidové stavby. Budova dnešního domova důchodců sloužila jako celnice mezi Protektorátem Čechy a Morava a Velkoněmeckou říší. Na křižovatce začíná pěší naučná stezka Krajinou humanity, 6km, 7 zastavení.
Čížkrajice: doloženy již r. 1322, tvrz r. 1544. Zbytek tvrze, zpustlé před r. 1650, obsahuje zdivo čp. 31 a 33. Zachované zbytky hradební zdi a brány. Hodnotný portálek v samotě stráně čp. 7, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, kovárna čp. 3 a další zemědělské usedlosti.
U sv. Trojice: poblíž starší dřevěné kaple doložené r. 1599, nahrazené zděnou v l. 1651–52, vystavěn v l. 1708–10 barokní poutní kostel Nejsv. Trojice půdorysu šesticípé hvězdy, v rozích kapličky s věžemi. Střední loď sklenutá kopulí završenou bání s lucernou. Kostel obklopen šestibokým ambitem z l. 1712–19 se třemi jednopatrovými věžemi. Vedle nad studánkou trojboká kaple z 1.pol. 19. stol. Mírně radioaktivní voda údajně nezamrzá.
Trhové Sviny: město, památková zóna. Město se může pochlubit kostelem Nanebevzetí P. Marie, barokním sloupem se sochou sv. Jana Nepomuckého a dalšími památkami a zajímavostmi.

Zdroj: www.borovany-cb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany – Nové Hrady – Benešov n. Černou – Klení – Trhové Sviny - Borovany, id: 5718 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 27.03.2006