Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Borovany – Střízov – Komařice – Neženice – Borovany

Středně obtížné trasy.

Z Borovan po trase č. 1121 do Střížova, po 1 km bez značení na silnici do Komařic napojení na č. 1131, v Neženicích po č. 1123 zpět do Borovan – celkem 40 km, asfalt, lesní kamenitá cesta.

Zajímavá místa:

Radostice: osada, lidové zemědělské usedlosti
Trocnov: osada, lidové zemědělské usedlosti
Strážkovice: obec. Kamenný rozcestník. Lidové zemědělské usedlosti, kovárna se zvoničkou upravena na obchod. V obci bývají tradiční setkání heligonkářů. Jižně při silnici II. třídy smírčí kříž ze 17.stol.
Střížov: obec tvaru okrouhlice. Původně raně gotický jednolodní kostel sv. Martina z přel. 13. a 14. stol. (jižní portál), upravený v posl. čtvrti 15. stol. a dále v 18. a 19. stol. Klenba lodi z r. 1660. Kamenná „Žižkova“ křtitelnice s vřetenovou nohou z 1. pol. 16. stol. Několik statků s barokními štíty, škola z r. 1833. Neznačená odbočka na trasu 1131.
Komařice: obec. Chátrající dvoupatrový renesanční zámek se dvěma křídly z  l. 1565–66, vystavěný na místě starší tvrze, úpravy v 17. a 19. stol., před ním barokní socha Immaculaty z 1. pol 18. stol. Barokní sýpka z doby před r. 1700. Kaple sv Jana Nepomuckého. Památné stromy – 11 zeravů západních (túje) a alej lip.
Pešlův hamr: hamr z konce 18. stol. (pracoval do r. 1940). Renesanční patrový mlýn čp. 11 ze 16. stol. (v provozu do r. 1948).
Sedlo: osada zmiňovaná již v r. 1293. Při cestě u kapličky památná lípa.
Todně: osada, písemně doložena již r. 1186. Zdejším rodákem je regionální historik JUDr. Jan Petřík (1895 – 1940), pamětní deska na škole čp.10. Nad obcí Todeňská hora, z vyhlídky Oldřicha Fencla na okraji zalesněného vrcholu pěkný výhled na velkou část Novohradska.
Rankov: osada, lidové zemědělské usedlosti. Pila se slunečními hodinami.
Veselka: osada. Železobetonový bunkr A-140–33-Z (řopík), pozůstatek 1. linie pohraničního opevnění z l. 1937–38, zcela obnoven do původního stavu. Přístupné jen v přítomnosti provozovatele, kterou signalizuje vlajka, pravidelně poslední víkend v září. Podél Stropnice málo znatelné trosky dalších pevnůstek. Lidové zemědělské usedlosti. Naproti mlýnu brzdový kámen.
Ostrolovský Újezd: obec s kaplí dat. 1889. Renesanční tvrz z konce 16. stol. později upravená na barokní zámeček. Sousední sýpka z r. 1711. Naproti bývalý panský pivovar.
Borovanský mlýn, rozc.: skanzen „železné opony“, malé soukromé muzeum totality Pohraniční skanzen otevřen od 1. dubna do 31. října denně  9.00 hod. – 18.00 hod. – bližší informace na tel. 607 737 546 (p. Marek)

Zdroj: www.borovany-cb.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Borovany – Střízov – Komařice – Neženice – Borovany, id: 5693 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 24.02.2006