Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Bošilec

Obec Bošilec leží 25 km severně od Třeboně v krásné oblasti lesů a rybníků. Nachází se sice stranou od hlavních cest, ale jeho kostel je vidět z daleka. Tento farní kostel sv. Martina je nejvýznamnější dominantou a památkou obce. Pokud bude otevřený, nahlédněte, neboť nabízí pohled na neobvyklou kazatelnu ve tvaru velrybní tlamy.

Obec je známá také díky svému kamennému mostku proslaveného lidovou písní  „Na tom bošileckým mostku“. Ten stojí nad odtokem z Bošileckého rybníka. Vede přes něj cesta ke vsi a ke gotickému  kostelu sv. Martina a přilehlé barokní faře. 

Z historie Bošilce

Ves je připomínána již v r. 1318 a její dějiny jsou spjaty s osudy pánů z Růže. Nejdříve patřila Vítkovcům, a později když připadla Rožmberkům byla spravována z panství v Dolním Bukovsku. V 1. pol. 15. století byl Bošilec přičleněn k třeboňskému panství. V tomto období byla obec poměrně velká a zalidněná.

Pohromou pro Bošilec se stala třicetiletá válka; v r. 1625 je Bošilec uváděn jako zcela pustý a vypálený. V této době také došlo ke zrušení samostatné farnosti a připojení v r. 1635 k farnosti veselské. Obnovena byla až v r. 1703. Od roku 1660 se na více jak 250 let  majiteli obce stali Schwarzenbergové, a proto se vesnice opět mohla volně rozvíjet, obnovovat a rozrůstat.

Bošilec je vesnickou památkovou zónou; nachází se zde cenná sýpka a několik dalších hodnotných a památné chráněných objektů z poloviny 19. století.

Bošilecký rybník

U obce se rozlévá Bošilecký rybník, který je považován za nejstarší z tzv. hlavních, neboli kaprových rybníků na panství třeboňském. Jeho existence je písemně doložena již v roce 1355.

Rybník byl "vylepšen" Štěpánkem Netolickým, který jej v roce 1520 napojil na svou geniální Zlatou stoku.

Dnes je to jeden z nejúrodnějších českých rybníků. Loví se jednou za dva roky na podzim.


Vznik: 1318
Rozloha: 958 ha
Počet obyvatel: 211
Stránky: www.bosilec.cz

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Bošilec, id: 5373 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 30.12.2015
Autor: Marie Košinová