Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Bývalý klášter augustiniánů - Borovany

 Pozvánka k návštěvě klášterního muzea, které se nachází v budově bývalého kláštera Augustiniánů na náměstí v Borovanech.

Klášter augustiniánů byl v Borovanech založen v roce 1455, jeden z prvních, které v Čechách vznikly v pohusitských válkách. O založení se zasloužil zámožný českobudějovický měšťan Petr z Lindy, který také klášteru odkázal veškerý svůj majetek. Klášter spravovali Rožmberkové, ale později byl Vilém z Rožmberka donucen  pro špatné hospodaření klášter uzavřít. Roku 1630 byl augustiniány obnoven. V r. 1785 byl klášter po realizaci josefínských reforem definitivně zrušen a prelatura upravena Schwarzenberky na zámek. 

Areál kláštera tvoří

  • budova kostela Navštívení Panny Marie,
  • kaple Panny Marie Karmelské,
  • budova fary s lapidáriem v křížové chodbě a
  • tzv. zámek (bývalá prelatura kláštera), ke kterému přiléhají další hospodářské budovy.

Bývalý klášter dnes

Dveře bývalého kláštera Augustiniánů byly po rozsáhle rekonstrukci otevřeny veřejnosti na sezonu 2010 a od té doby se zde konají výstavy (prelatura), koncerty (malovaný sál), koncerty pod širým nebem (nádvoří), pořady pro děti (kinosál).

V areálu zámku sídlí Infocentrum města Borovany.

Prohlídka kláštera

Klášterní muzeum bývalého augustiánského kláštera nabízí prohlídky, na kterých uvidíte:

  • expozice dějin kláštera a poutní místa regionu
  • sochy z křížové cesty v Římově
  • lapidárium kamenných plastik v křížové chodbě
  • Škapulířová kaple
  • kostel Navštívení Panny Marie
  • kaple Panny Marie Karmelské a rajský dvůr kláštera
Galerie
rozbalit galerii
Mapa
sbalit mapu
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Bývalý klášter augustiniánů - Borovany, id: 5546 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 15.01.2015
Autor: Marie Košinová