Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel Navštívení Panny Marie v Borovanech patří k nejstarším dochovalým kostelům v Čechách; vznikl jako jeden z prvních kostelů v pohusitské době.

Kostel Navštívení P. Marie byl založen jako klášterní v roce 1455 spolu s přilehlým klášterem augustiniánů.

Kostel je pozdně gotický, později zbarokizovaný Pavlem Ignácem Bayerem.

V kostele je možné vidět pozdně gotickou sochu Piety, která byla původně v jednom z bočních oltářů. Po zrušení oltáře roku 1866 přešla do soukromých rukou. V letech 1935 - 36 byla restaurována Bohuslavem Slánským v Praze a rok později znovu posvěcena a vrácena do kostela. Pietě věnoval báseň Ladislav Stehlík ve své sbírce z doby nacistické okupace "Jihočeským Madonám", která však tehdy nemohla vyjít a byla zveřejněna až v knize "Země zamyšlená".

V roce 1746 byla při klášteře postavena tzv. Škapulířova kaple, která je zasvěcena Panně Marii Karmelské, jejíž obraz se Škapulířem spatříme na hlavním oltáři. V kapli jsou i cenné fresky jihočeského malíře Františka Jakuba Prokyše. 

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Kostel Navštívení Panny Marie, id: 8112 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 15.05.2012
Autor: Marie Košinová