Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Flora - CHKO Třeboňsko

Na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko roste bezmála 400 druhů rostlin, z nichž celkem 104 druhů patří mezi chráněné (35 ohrožených druhů, 34 silně ohrožených druhů a 34 kriticky ohrožených druhů). Z hlediska výskytu jednotlivých druhů rostlin patří k nejcennějším stanovištím na Třeboňsku rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, mokřadní a rašelinné louky, rašeliniště či ekosystémy stojatých a tekoucích vod.

Rostlinstvo lesních porostů

Pro krajinu Třeboňska jsou typické rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, v nichž roste řada druhů keřů a stromů, které jsou typické pro středoevropskou oblast. Místní specialitou je lokální varieta borovice lesní s rovným štíhlým kmenem, která se větví pouze ve vrcholové části. Dalším zvláštností místních lesů je výskyt borovice blatka. Porosty borovice lesní a borovice blatky tvoří na Třeboňsku rozsáhlé rašelinné lesy s největší populací rojovníku bahenního v České republice.

V listnatých lesích Třeboňska se zachovalo poměrně velké množství druhů kvetoucích rostlin, jako je například kopytník evropský, lilie zlatohlavá, vzácná vratička měsíční, hvozdík pyšný či černýš hajní. V lužních lesích či při okraji třeboňských rybníků rostou vzácné druhy, jako je ďáblík bahenní, kapraď hřebenitá anebo kapradiník bažinný.

Rostlinstvo luk na Třeboňsku

Velmi pestrý druhovým složením se vyznačují třeboňské rašelinné a květnaté louky. Roste zde celá řada druhů, které se v současnosti vyskytují už jen na několika málo izolovaných stanovištích a jsou ohrožené úplným vyhubením. K těmto vzácným druhům rostlin patří například vstavač kukačka, hlízovec Loeselův či hrotnosemenka bílá. Rašelinné louky na Třeboňsku se také vyznačují výskytem hmyzožravých rosnatek. Kromě u nás nejrozšířenějšího druhu, rosnatky okrouhlolisté, zde rostou další dva druhy – rosnatka dlouholistá a rosnatka prostřední.

Flora rašelinišť – CHKO Třeboňsko

Rostlinstvo rašelinišť v Třeboňské pánvi se vyznačuje především výskytem velkého množství druhů mechorostů. K vzácným druhům mechů patří například rašeliník tupolistý anebo plstnatec rašelinný. Typické jsou také rostliny z čeledi vřesovcovitých – rojovník bahenní, vlochyně bahenní, brusinka obecná či klikva žoravina.

Květena stojatých a tekoucích vod – Třeboňsko

K dalším bohatstvím přírody Třeboňska patří pestrá květena stojatých a tekoucích vod. Vyskytuje se zde například vzácný stulík malý, dále stulík žlutý či leknín bílý. V třeboňských vodách se nachází i několik druhů masožravých bublinatek, např. bublinatka menší a bublinatka prostřední. Z mnoha druhů rdestů, které rostou ve zdejších vodách, uveďme rdest alpský, který patří do kategorie silně ohrožených druhů.

Zdroj: V textu byly použity informace z internetových stránek Správy CHKO Třeboňsko – www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Flora - CHKO Třeboňsko, id: 6175 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009