Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

CHKO Třeboňsko

CHKO Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty. Najdete zde mnoho míst, která jsou příkladnou ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.

Ochrana přírody v CHKO Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast na Třeboňsku byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 35 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. K nejcennějším lokalitám patří tzv. přechodová rašeliniště.

Přírodní hodnoty Třeboňska

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

Mokřadní ekosystémy – CHKO Třeboňsko

Mezi nejvýznamnější biotopy Třeboňské pánve patří tzv. přechodová rašeliniště, která se vyznačují vzácnými společenstvy rostlin a na ně navazujícími druhy bezobratlých živočichů. Třeboňská rašeliniště společně s vybranými rybníky a dalšími mokřadními biotopy oblasti jsou zařazena mezi mezinárodně významné mokřady v rámci Ramsarské konvence o ochraně mokřadů pod názvy Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště.

Ptačí oblast Třeboňsko

Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 hnízdících. K nejvzácnějším druhům patří orel mořský. V rámci evropského programu Natura 2000 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko.

Oficiální stránky CHKO Třeboňsko: www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku CHKO Třeboňsko, id: 6179 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 16.03.2009
Autor: Marie Košinová