Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Galerie buddhistického umění - prohlídky

V Třeboni můžete od května 2018 navštívit novou zajímavou galerie, která je umístěna v bývalé Kotěrově vodárenské věži. Jedná se o cenné předměty z Mongolska, které nám mohou mimo jiné mnohé napovědět o tamější kultuře.

Galerie mongolského buddhistického umění

Galerie byla ve věži již od roku 2013, ale nebyla přístupna nejširší veřeknosti. Na jaře 2018 sbírku majitel předal městu Třeboni, které nyní bude expozici provozovat v pevných časech.

Časy prohlídek:

  • V červenci a v srpnu otevřeno denně kromě pondělí; prohlídky začínají  vždy v celou hodinu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00.
  • Květen, červen a září – víkendy a státní svátky. Prohlídky: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00.

Vstupné:

  • Základní  je 60, snížené 30, rodinné pak 150 korun.
  • Maximální počet jedné prohlídky 30 osob.

O sbírce

Sbírka obsahuje vzácné závěsné chrámové obrazy, pozlacené sošky i masky, které ještě před sto lety zdobily buddhistické kláštery v Mongolsku. Na konci 30. let minulého století je ale komunistický režim zdecimoval.

Od té doby jsou sbírky roztroušené po celém světě. Nyní je jeden z nejvýznamnějších souborů mongolského buddhistického umění právě v Třeboni. Sbírku nashromáždil v 70. a 80. letech minulého století třeboňský rodák Milan Klečka, který pracoval jako geolog v Mongolsku. Náprstkovo muzeum, které spadá pod Národní muzeum, od něj nyní koupilo 39 obrazů. Dalších sto děl Klečka muzeu zapůjčil.

Galerii buddhistického umění bude provozovat Město Třeboň. Slavnostní zasvěcující modlitbu zde v dubnu 2018 odsloužili dva buddhističtí lámové z Mongolska. Přiletěli na pozvání Asijského kulturního centra, které sídlí naproti věži.

„Buddhismus v Mongolsku dostal velmi krvavý úder v letech 1936 až 1938. Revoluční gardy pod záminkou, že lámové jsou pátá kolona Japonska, zničily 760 klášterů, zůstalo jich jen pět. Pogrom byl krvavější než v Tibetu. Odhaduje se na 30 až 50 tisíc zabitých lámů. Většina památek byla zničená,“ popisuje Milan Klečka.

Podle odborníků z Národního muzea nemá sbírka ve střední Evropě obdoby.

Vodárenská věž v lokalitě Na Kopečku vznikla v roce 1909 ve stylu geometrické moderny podle návrhu slavného českého architekta Jana Kotěry. Byla součástí nové vodárenské soustavy.

Vodárna sloužila k zásobování města pitnou vodou až do konce 60. let minulého století. Objekt je od roku 1988 památkově chráněn. Nevyužívanou věž město pronajalo Milanu Klečkovi v roce 2005. V průběhu dalších osmi let budovu zrekonstruoval a vytvořil prostory pro svou sbírku. Od otevření v květnu 2013 byla galerie přístupná jen příležitostně.

Přílohy k článku

Galerie bud. uměníGalerie bud. umění - cedule [228.51 kB]

 

Tisková zpráva - květen 2018Tisková zpráva - květen 2018 [119.81 kB]

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Galerie buddhistického umění - prohlídky, id: 11743 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 18.05.2018
Autor: Marie Košinová