Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Jamboree - pomník na Třeboňsku

Nedaleko Třeboně v přírodní památce Branské doubí je místo, které nám může přiblížit atmosféru první republiky. Jedná se o nenápadný pomník postavený skauty; dle místních pamětníků je pomník označován Jamboree 1928. (Jamboree jsou velké skautská setkání, většinou pořádaná na národní nebo mezinárodní úrovni.)

Kamenný pomníček Jamboree

Pomník tvoří hromada kamenů vysoká asi jeden a půl metru a na jednotlivých kamenech jsou vyryta skautská hesla a poselství: Pravda vítězí,  Zdráv duch zdrávo tělo, .. dominantním heslem pomníku je velký nápis KALOKAGATHIA.

Pomník je téměř dokonale skryt ve velké trávě uprostřed poměrně dost hlubokého lesa, a tak je možné, že jej nenajdete. Ale nezoufejte: ani většina místních o tomto pomníčku neví...

Jamboree je označení pro světová setkání, na kterých se v době největšího rozmachu skautingu v pravidelných intervalech setkávali  skauti z celého světa. Na srazech si stavěli svoje tábory a žili takovým táborovým životem jako doma ve své vlasti, a dokumentovali svoji skautskou vyspělost předváděním ukázek skautských disciplín, cvičením, závodů a her. Pomníček u Třeboně je zřejmě vzpomínkou místních skautů na jedno takové setkání...

Kalokagathia (Zdroj: Wikipedie)

Kalokagathia  je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti.

Od 19. století se pojem kalokagathie používal zejména v počátcích sportu a tělesné výchovy. Je důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky, jak je ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti zformuloval Pierre de Coubertin. Byla důležitou ideovou základnou sokolského hnutí. Dobové odrazy kalokagathie lze vysledovat také v dobovém skautingu. Ve všech těchto případech kalokagathie vždy vyjadřovala program tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí.

Trocha historie: Tábory Slovanských skautů

Mezi nejslavnější okamžiky československého skautingu patřily tzv. Tábory slovanských skautů a skautek. Konaly se těsně před prázdninami ve dnech 28. června až 2. července 1931 v Praze. Předehrou Táborů byla Skautská výstava v Hodačově dvoraně paláců Vzorkových vetetrhů. Výstavu zahájil tehdejší ministr zahraničí a starosta Svazu junáků - skautů RČS Dr. E. Beneš již 7. června a výstava trvala celý měsíc.

Pravou kapsu krojové košile skautů a skautek těch dnů zdobil "účastnický odznak" s lilií a portrétem A. B. Svojsíka, doplněný slovanskou trikolorou. Opravňoval k volnému vstupu na výstavu, do prostor setkání.

Do Prahy se sjelo na 15 tisíc skautů a skautek. nejvíce jich přijelo z Polska a Jugoslávie, méně pak z Litvy, Lotyšska, Anglie, Francie, Rumunska, Maďarska a Rakouska. Většinou byli ubytování na Trojském ostrově...

Na začátku třicátých let čítalo skautské světové hnutí již pře 2 miliony členů. Československo v té době bylo dokonce na 7. místě na světě. Není proto divu, že se čechoslováci odvážili požádat o svolání 4. světového jamboree v roce 1933 do ČSR. Slovanské jamboree 1931 mělo být jakousi generální zkouškou. Ale vyhráli Maďaři...

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Jamboree - pomník na Třeboňsku, id: 10979 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 3.02.2017
Autor: Marie Košinová