Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Naučná stezka Velký Lomnický

Naučná stezka Velký Lomnický je určena pěším turistům. Tvoří ji 7 km dlouhá vycházková trasa, která je vybavena 12 informačními tabulemi, přístřeškem, pozorovací věží a krytem, určeným k pozorování vodního ptactva.

 Stezka slouží jako rekreační zázemí města a současně i jako naučná trasa, zpřístupňující přírodní zákoutí dvou jihočeských rybníků a seznamující netradiční formou turisty i návštěvníky Třeboňska s historií kraje, vznikem rybníků a Zlaté stoky, ekonomickým a biologickým významem rybníků, jejich břehových porostů a močálovitých okrajů, které pomáhají přežívat v civilizované krajině řadě chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Informace na jednotlivých panelech jsou v českém, německém a anglickém jazyku. 

Začátek: Lomnice nad Lužnicí, u hřbitova.

Konec: NS netvoří okruh, je nutno se vrátit po stejné trase, kolem Zlaté stoky.

Zdroj: www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Naučná stezka Velký Lomnický, id: 5769 , rubrika: Cykloturistika a turistika
Kategorie: , zveřejněn: 30.05.2006