Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Zlatá stoka

Páteří rybniční soustavy Třeboňské pánve je umělý vodní kanál s názvem Zlatá stoka. Kanál byl vybudovaný již v 16. století a je  to geniální dílo, které zásobuje rybníky Třeboňska "živou" vodou až do dnešních dnů. Zlatá stoka je mistrovským dílem velkého rybníkáře Štěpánka Netolického. 

Zlatá stoka - unikátní technické vodní dílo Třeboňska

Zlatá stoka je umělý kanál dlouhý téměř 48 km, vystavěný v letech 1505–1518, ve většině délky uměle vyhloubený, částečně však vedený i v uměle navršeném zemním valu a zajištěný proti unikání vody. Vedení a podoba stoky jsou v podstatě neměnné už přes pět století.

Zlatou stoku navrhl a z velké části realizoval Štěpánek Netolický. (V budoucnu změnu toku provedl snad jen Jakub Krčín, když v roce 1571 začal stavět rybník Svět. Koryto stoky převedl za východní hradby Třeboně a vyřešil křížení Zlaté stoky s novou Světskou stokou, kterou se odváděla voda do později stavěného Rožmberka.)

Štěpánkova Zlatá stoka je dodnes důmyslnou součástí rybniční soustavy. Kromě hlavního úkolu regulovat vodní režim v Třeboňské pánvi, měla a má i další velmi významné funkce. V době vzniku přinesla Rožmberkům velké bohatství. Zvýšila výnosy z rybničního hospodářství, sloužila k pohonu pil, mlýnů a kuželužen, plavilo se po ní palivové dřevo. Štěpánkova stoka, zvaná původně Strouha, tak přinesla prosperitu původně chudému a nepohostinnému kraji. Právem dostala později pojmenování "Zlatá", a to si udržela dodnes.

V minulosti umožňovala i např. zřizování mlýnů; bylo jich celkem 18. Postupem času byla opuštěna její funkce zásobování přilehlých měst pitnou vodou, a také poslední plavení dřeva proběhlo už v roce 1937, dodnes však je nezbytná pro vypouštění a napouštění rybníků. Zabezpečuje cirkulaci vody mezi jednotlivými rybníky na Třeboňsku, okysličování vody a výměnu živin, nezbytných pro chov ryb.

Cesta Zlaté stoky

Zlatá stoka odbočuje z řeky Lužnice u obce Majdalena blízko jezu Pilař, napájí a odvádí vodu ze zdejších rybníků a do Lužnice se vrací pod Veselím nad Lužnicí.

Proplétá se mezi největšími rybníky Třeboňska (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý, Rožmberk, Koclířov, Dvořiště).

Funkce Zlaté stoky

Při nedostatečném množství vody v rybnících dochází ke zhoršování podmínek pro chov ryb. Tyto problémy pomáhá překonávat právě Zlatá stoka, která již téměř pět století v celé své délce 47,8 km přivádí vodu z řeky Lužnice jednotlivým rybníkům.

Název „Zlatá“ dostala v průběhu staletí právě pro svůj význam a jedinečnost. Po celý rok přivádí vodu pro sádky, doplňuje vodu v rybnících, ale zároveň ji v období výlovů odvádí. Naprostou nezbytnost prokazuje Zlatá stoka v zimě, kdy okysličená voda umožňuje přežití ryb pod ledem.

Zlatá stoka je široká mezi 2 až 4 m s průměrnou hloubkou od 1 do 1,5 m. Celkový spád je pouze 33,5 m. Průtok vody je regulován rybáři. Fauna a flora spadá do péče CHKO Třeboňsko.

Nominace do UNESCO

Celý systém rybniční soustavy byl dne 30. května 2003 oficiálně nominován pod označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“ k zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní kulturní památka

V roce 2002 bylo jádro rybniční soustavy na Třeboňsku prohlášeno národní kulturní památku. Tato nejvyšší forma památkové ochrany v současné době tedy zahrnuje objekty již dříve prohlášené za kulturní památky – Zlatou stoku, která je páteří velké části třeboňské rybniční soustavy, Novou řeku – umělý kanál zřízený k ochraně Rožmberka před účinky povodní, Starou řeku (část koryta Lužnice před Rožmberkem), a dva z nejznámějších a největších rybníků – Rožmberk a Svět.

 

Galerie
rozbalit galerii
Komentáře
Celkem 2 komentáře, poslední přidán 26.03. 2017 15:13

Valentina 15.03. 2015 18:29 Odpovědět
Dobrý den,
kdy probíhala stavba Zlaté stoky? Podle mých zdrojů totiž stavba nezačala v roce 1505, jak zde uvádíte, ale až v roce 1508. Dokončena byla zřejmě v roce 1518.
Navíc v jiném článku na vašich stránkách (//www.trebonsko.cz/…ek-netolicky-) je také uveden údaj 1508–1518. Zajímalo by mě tedy, který údaj je pravdivý.
Děkuji.
Třeboňák 26.03. 2017 15:13 Odpovědět
Dobrý den.
Také jsem zaslech ze Zlatá stoka se začla stavět v roce 1508. Ale nevim zda to je pravda.Údajňe jsou v Zlaté stoce na ňákých kmenech vytesaný datumy kdy se začla stavět a kdy byla dokončena.Na jejim začátku je datum začátku a pak postupně až ke konci jsou datumy jak postupovali aš na konec.Docela tomu věřim, protože dřív se to tak dělalo.

Konec výpisu článku Zlatá stoka, id: 5354 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.01.2018
Autor: Marie Košinová