Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Nezisková organizace Spolek přátel Třeboně o.s.

Neziskové organizaceV rámci akce Veletrh pro neziskový sektor, která se koná již několik let vždy v říjnu v Třeboni, zveřejňujeme informace o neziskových organizacích, které se akce zúčastní.

Třeboňsko. cz jako mediální partner akce Veletrh neziskových organizací vyzývá obecně prospěšné společnosti, aby se představily.

Dnes se představuje:

Spolek přátel Třeboně o. s.

Tato nezisková organizace byla založena v roce 2001 a od roku 2008 pečuje také o muzeum a galerii v Třeboni. Předsedkyní spolku je  Jiřina Psíková.

Název a sídlo:

  • Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek )
  • Sídlem Spolku přátel Třeboně je: Masarykovo náměstí 103, 379 01 Třeboň

Charakter a postavení:

  • Spolek přátel Třeboně je společenství občanů se zájmem o kulturu, vlastivědu, krajinu, historii a historické památky města Třeboně a Třeboňska, o život v Třeboni, jeho naplnění a kvalitu. Svou činnost rozvíjí na základě iniciativy svých členů. Jeho základním cílem je rozšiřování povědomí veřejnosti o životě v Třeboni v historických souvislostech i v současnosti, zachování historických hodnot a tradic.
  • Spolek přátel Třeboně je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou organizací působící na území České republiky. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a svými stanovami a směrnicemi. Může navazovat kontakty s organizacemi v zahraničí.

Posláním Spolku přátel Třeboně je zejména:

  • působit na své členy, veřejnost, organizace a státní orgány v duchu kulturních a historicko vlastivědných aspektů města Třeboně a Třeboňska
  • věnovat se výchovné, vzdělávací a odborné činnosti v historicko-vlastivědné oblasti
  • provádění ediční, propagační muzejní a osvětové činnosti
  • organizování sbírkové činnosti za účelem otevření vlastní expozice fotografií, historických a jiných předmětů
  • spolupráce s obdobnými národními, zahraničními a mezinárodními organizacemi
  • ve spolupráci se státními institucemi iniciovat ochranu historických památek Třeboňska.

Převzato ze Stanov Spolku přátel Třeboně.

Webové stránky Spolku: www.spolekpt.wz.cz

Třeboňsko.cz doporučuje: Muzeum Třeboň, které Spolek přátel Třeboně založil a provozuje.

Komentáře
Celkem 1 komentář, poslední přidán 02.03. 2012 19:24

Lainová 02.03. 2012 19:24 Odpovědět
Ráda bych se někde dozvěděla, kdy se bude konat členská schůze SPT v roce 2012. Stránky spolku nejsou zatím v letošním roce aktualizovány. Také se obávám, jestli jsem byla členství zbavena, protože již v loňském roce jsem na členskou schůzi pozvána nebyla. Předem děkuji za odpověď.

Konec výpisu článku Nezisková organizace Spolek přátel Třeboně o.s., id: 7182 , rubrika: Třeboň zveřejněn: 27.09.2010
Autor: Marie Košinová