Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Noc kostelů 2013

Třeboň – kostelV roce 2005 vznikla Dlouhá noc kostelů spontánně v jednom vídeňském kostele, o nějž projevili návštěvníci nevšední zájem a který zůstal shodou okolností otevřený do dlouhých nočních hodin. Od té doby se projekt rozšířil do celého Rakouska a v r. 2009 překročil jeho hranice.

Tato ekumenická akce se od té doby odehrává v mnoha kostelích také v celé České republice. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těší velkému zájmu nejširší veřejnosti.

Noc kostelů v roce 2013

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2013.

Motto Noci kostelů 2013:

 • „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)

Noc kostelů v Třeboni

Farní kostel P. M. Královny a sv. Jiljí

 • 18:00 Mše svatá, májová pobožnost
 • 19:00 Záhájení Noci kostelů, uvítání, pozdrav (P. David Henzl), dětský farní sbor
 • 19:30 Výklad historie kostela (P. Henzl)
 • 20:00 Varhanní koncert (J. Zabranský, J. Suchan)
 • 20:30 Volný prostor
  • Prohlídka křížové chodby (O. Pytelka), možnost prohlídky varhan a věžních hodin, volno
 • 21:00 Literárně-hudební pásmo
  • modlitba při rozsvícené svíce u Třeboňské madony
  • krátký příběh (S. Šimková)
  • J. Seifert: Prsten Třeboňské Madoně -recitace (P. Henzl)
  • vstupy – vystoupení ROZETY (flétnový kvartet pod Třeboňskými pištci)
 • 21:45 Ave Marie – varhanní skladba (J. Zabranský)
 • 22:00 Závěr, malý dárek pro každého (biblický citát)

Noc kostelů v Chlumu u Třeboně

Noc kostelů v Lutové

Oficiální stránky:

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Noc kostelů 2013, id: 8464 , rubrika: Kultura a sport
Kategorie: , zveřejněn: 15.04.2013
Autor: Marie Košinová