Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Rybník Malý Tisý

Rozloha: 32 ha
Vznik: Stejně jako Velký Tisý jej založil Štepánek Netolický v roce 1505


Rybník Malý Tisý je od roku 1957 součástí významné přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, jež je zařazena v evidenci organizace UNESCO. Rezervace je součástí CHKO Třeboňsko .Rozkládá se asi 6 km severně od Třeboně po levé straně silnice do Lomnicí nad Lužnicí. Celé území má zcela mimořádný význam jako hnízdiště a shromaždiště řady druhů vodního ptactva. Ze vzácných druhů tu můžeme spatřit volavku červenou, kvakoše nočního, bukače velkého, pochopa rákosního a mnohé jiné. Řada dalších vzácností se vyskytuje i ve vegetačním krytu.


Zdroj: Soukup a David

Komentáře
Celkem 1 komentář, poslední přidán 21.04. 2015 13:25

Josef 21.04. 2015 13:25 Odpovědět
Když jsme u těch slavných vodních ploch , tak kým byl založen Velký a malý Tisý, rozšířeny byly Štěpánkem Netolickým, známe data i u Krčína , ale kdo to byl vodyvuodce či rurmeister Jan , kde neznáme příjmení ani odkud byl, abychom v Táboře mohli postavit u střelnice jeho pomník jak na své dílo z pěkného výhledu ukazuje/jakoby se jím chlubí/, protože je JORDÁD opravdovou dosud takřka nevyužívanou perlou města . Jeho hráz je tak bytelná, že nebyla ještě nikdy porouchaná, natož protržená .

Konec výpisu článku Rybník Malý Tisý, id: 5338 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2005