Třeboň a Třeboňsko - turistické informace

Rybník Rod

Rozloha: 32 ha


Tento rybník patří k nejcennějším rybníkům v oblasti. Ve východní části přechází v rašeliniště (nepřístupné), stanoviště cenných společenství bezobratlých živočichů (např. podhorský střevlíček, drabčík). Pozorovat můžeme řadu plovoucích ostrůvků, na nichž hnízdí četné druhy vodních ptáků (racek chechtavý, husa velká, kachny, potápka roháč, pochop rákosní). Od roku 1990 je součástí přírodní rezervace.


Zdroj: Soukup a David

Komentáře
Celkem 0 komentářů


Konec výpisu článku Rybník Rod, id: 5320 , rubrika: Třeboňsko
Kategorie: , zveřejněn: 1.06.2005